Jezsuita 8 – 2016. október 2-i infók

Október 2-án a jezsuita 8-ason:

  • misézik: Hofher József SJ
  • prédikál: Terrence Curry
  • zenei szolgálatot: Tereziánum
  • gyóntat: Horváth Árpád és Sajgó Szabolcs

Elmélkedés az INIGO teamtől az evangéliumhoz:

jezsuita_8-as_okt_9Jézus egyszer útban Jeruzsálem felé áthaladt Szamaria és Galilea határvidékén. Amikor betért az egyik faluba, tíz leprás férfi jött vele szembe. Még messze voltak, amikor már megálltak, és hangosan így kiáltottak: “Jézus, Mester! Könyörülj rajtunk!” Ő rájuk tekintett, és így szólt hozzájuk: „Menjetek és mutassátok meg magatokat a papoknak.” Útközben megtisztultak. Az egyik, amikor észrevette, hogy meggyógyult, visszament, hangos szóval dicsőítette Istent, arcra borult Jézus lába előtt, és hálát adott neki. És ez az ember szamaritánus volt. Jézus megkérdezte: „Nemde tízen tisztultak meg? Hol maradt a többi kilenc? Nem akadt más, aki visszajött volna, hogy hálát adjon Istennek, csak ez az idegen?” Aztán hozzá fordult: „Kelj fel és menj! Hited meggyógyított téged.”
Lk 17,11-19

Reflexiós kérdések:
Történt-e már olyan jó dolog az életedben, amit “kaptál”? (Gyógyulás, barátság, bizalom, elfogadás, egy nehéz ügy szerencsés megoldása stb..) Tudsz-e hálát adni ezekért a dolgokért vagy úgy látod, ezek “járnak” neked az élettől?

A jezsuita 8-as facebook csoportja: https://www.facebook.com/groups/510955942343300/?fref=ts

Frissítve: 2016. október 19.