Jezsuita 8 – 2016. október 9-ei infók

Október 9-én a jezsuita 8-ason:

  • misézik: Horváth Árpád SJ
  • prédikál: Terrence Curry
  • zenei szolgálatot: Taize
  • gyóntat: Nagy Bálint és Horváth Árpád
  • szerzetesnő aki meghallgat: Mézinger Gabriella SJC

Elmélkedés az INIGO teamtől az evangéliumhoz:

jezsuita_8-as_okt_9Jézus egyszer útban Jeruzsálem felé áthaladt Szamaria és Galilea határvidékén. Amikor betért az egyik faluba, tíz leprás férfi jött vele szembe. Még messze voltak, amikor már megálltak, és hangosan így kiáltottak: “Jézus, Mester! Könyörülj rajtunk!” Ő rájuk tekintett, és így szólt hozzájuk: „Menjetek és mutassátok meg magatokat a papoknak.” Útközben megtisztultak. Az egyik, amikor észrevette, hogy meggyógyult, visszament, hangos szóval dicsőítette Istent, arcra borult Jézus lába előtt, és hálát adott neki. És ez az ember szamaritánus volt. Jézus megkérdezte: „Nemde tízen tisztultak meg? Hol maradt a többi kilenc? Nem akadt más, aki visszajött volna, hogy hálát adjon Istennek, csak ez az idegen?” Aztán hozzá fordult: „Kelj fel és menj! Hited meggyógyított téged.”
Lk 17,11-19

Reflexiós kérdések: Ha nagyon fontos a számodra egy dolog, mennyire vagy kitartó abban, hogy elérd? Tudsz küzdeni? Tudsz-e imádkozni a céljaidért, vágyaidért? Az imában mennyire vagy kitartó? Volt-e már olyan tapasztalatod, amikor sikerült “kiimádkozni” valamit? Ez mit mond Istenről a számodra?

A jezsuita 8-as facebook csoportja: https://www.facebook.com/groups/510955942343300/?fref=ts

Frissítve: 2016. október 19.