2017 augusztusi imaszándék

Korunk művészeiért, hogy tehetségük által műveiken keresztül segítsenek mindenkinek, hogy felfedezzék a teremtett világ szépségét.

A művészet a legrégibb időktől kezdve szoros kapcsolatban állt a vallással. Az ókorban épült szentélyek csodálatos művészi alkotások, melyeknek még napjainkban is csodájára járunk. A görög templomok, a hinduista és buddhista szentélyek magas rangú művészi alkotások. A kereszténység szintén csodálatos művészi alkotásokat hozott létre a történelem folyamán. Az ókori bazilikák, a román és gótkikus stílusban épült székesegyházak, valamint a reneszánsz és barokk stílusú templomok az emberiség legnagyszerűbb művészi alkotásai közé tartoznak. A zeneszerzőket is a legnagyszerűbb alkotásokra ihlette a keresztény hit. A gregorián ének, a polifonikus kórusművek, a barokk és klasszikus egyházi zene a kereszténységnek köszönhetik ihletésüket. A keresztény szobrászat és festészet pedig, változatos stílusokban, szintén mesterműveket hozott létre.

A kereszténység és a művészetek közötti ezen évszázados kapcsolat, sajnos, a 18. századtól kezdve fokozatosan gyengült. Bármelyik nagy szépművészeti múzeum látogatása meggyőzhet arról, hogy ettől az időtől kezdve a nagy mesterműveket már nem keresztény témák inspirálják. Az ebben a korban épült templomok nagyrészt régi idők elmúlt stílusait másolgatják. A népesség között nyomtatásban elterjedt képek és a templomainkban elhelyezett gipszből készült szobrok pedig, nagyrészt, ízléstelen, giccses alkotások. A modernnek mondott festészet és szobrászat pedig szándékosan elszakad a természettől és annak szépségétől.

A 20. században kezd végre ismét megjelenni a művészetekben, főképpen az építészetben, az egyszerűség és a tiszta vonalak által jellemzett tudatosan új vallási stílus.

A katolikus egyház vezetősége, hála Istennek, kezdi elhagyni a múlthoz való ragaszkodást. Világszerte modern stílusú templomok épülnek. A Vatikáni Múzeumban pedig megnyitottak egy modern művészeti alkotásokat kiállító részleget. Be kell azonban vallani, hogy e múzeum látogatói inkább a múzeumban látható régi, klasszikus alkotások (például, a Michelangelo által kifestett Sixtina kápolna) megtekintésével töltik idejüket.

Csak remélhetjük, hogy a transzcendencia iránti érzék újra ébredésével megint találkoznak egymással az igazi művészet és a keresztény hitvilág. Vannak már ígéretes kezdeményezések. Mind az igazi művészet, mind pedig a modern kultúra javára válnék, ha a művészek az isteni Szépség bűvkörébe kerülnének. Imádkozzunk ezért.

Frissítve: 2018. május 14.