2017. december 24. – Evangélium és reflexió

Abban az időben: Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki jegyese volt egy férfinak, a Dávid házából való Józsefnek. A szűz neve Mária volt.
Az angyal belépett hozzá, és így szólt: „Üdvözlégy, kegyelemmel teljes! Az Úr veled van! Áldottabb vagy te minden asszonynál!”
Ennek hallatára Mária zavarba jött és gondolkodóba esett, hogy miféle köszöntés ez.
Az angyal azonban folytatta: „Ne félj, Mária! Hisz kegyelmet találtál Istennél! Mert íme, gyermeket fogansz méhedben és fiút szülsz, s Jézusnak fogod őt nevezni! Nagy lesz ő: a Magasságbeli Fiának fogják hívni. Az Úristen neki adja atyjának, Dávidnak trónját. Uralkodni fog Jákob házán mindörökké, és uralmának soha nem lesz vége!”
Mária ekkor megkérdezte az angyalt: „Hogyan történhet meg ez, amikor én férfit nem ismerek?”
Az angyal ezt válaszolta neki: „A Szentlélek száll le rád, és a Magasságbeli ereje borít be árnyékával. Ezért szent lesz az, ki tőled születik: Isten Fiának fogják őt hívni. Lásd, rokonod, Erzsébet is gyermeket fogant öregségében, sőt, már a hatodik hónapban van, bár magtalannak tartják az emberek. Istennél semmi sem lehetetlen.”
Erre Mária így szólt: „Íme, az Úr szolgálóleánya: történjék velem szavaid szerint!”
Ezután az angyal eltávozott.

Lk 1,26-38

Reflexió

  • Mi történne, hogyha a feladatok elvégzése és tervezése helyett először mernénk a bennünket annyira szerető Isten szemével magunkra nézni?
  • Mi történne, ha mi is meghallanánk, amit az angyal nekünk is mond: „NE FÉLJ!”
  • Mi történne, hogyha mernénk az imában maradni és kérdezni, önmagunk maradni, őszintének maradni?
  • Mi lenne, ha mernénk csak a saját részünkre mondani IGEN-t, és a többit oda mernénk bízni az Úrra?

A Jezsuita 8-as facebook csoportja:
https://www.facebook.com/groups/510955942343300/?fref=ts

December 24-én és 25-én, illetve 31-én és január 1-jén vasárnapi miserendet tartunk. Az esti nyolcas misék ezeken a napokon elmaradnak.

 

Frissítve: 2017. december 20.