2017 januári imaszándékok

Hogy minden keresztény, az Úr tanítását hűségesen követve, mozdítsa elő az imádság és a testvéri szeretet által az Egyház teljes közösségének helyreállítását, és járuljon hozzá az emberiség mai kihívásainak megválaszolásához.

Ferenc pápa azt kéri, hogy 2017 januárjától kezdve minden hónapra csak egy imaszándék legyen kijelölve, amelyhez, ha kell, sürgős esetekben, fog a pápa egy-egy második imaszándékot csatolni. A januári imaszándék pedig, a keresztények egységéért végzett hagyományos januári imahét szellemének megfelelően, az egyház teljes egységéért végzendő imádság.
Jézus az utolsó vacsorán buzgón imádkozott Atyjához tanítványainak egységéért: „Szent Atyám, tartsd meg őket a te nevedben, amelyet nekem adtál, hogy egy legyenek, mint mi.” (Jn 17,11) 2.vatikáni zsinat azt tanítja, hogy a különböző keresztény felekezetek egységére irányuló törekvés a Szentlélek sugalmazására indult meg és fejlődött ki a keresztények között. Ezt a törekvést nevezik ökumenikus mozgalomnak. Ez az ökumenikus mozgalom a nem-keresztény országokban működő protestáns misszionáriusoktól indult ki, terjedt el a legtöbb keresztény felekezet közben, a 2. vatikáni zsinattól kezdve pedig a katolikus egyház is teljes erővel törekszik e mozgalom előmozdítására. A keresztények gyakran megtapasztalták ugyanis, hogy a megosztottságuk mennyire gátolja az evangélium terjedését a világon, és mennyire akadályozza a krisztusi szeretet egyetemes kiáradását a társadalomban. Minthogy a szakadások nagy része évszázadokkal ezelőtt kezdődött, és azóta folyamatosan elmélyült, az egység helyreállítása sem valósulhat meg máról holnapra. Fokozatosan kell közelednünk egymáshoz: örüljünk annak, amiben már egyek vagyunk, és lépésről lépésre kell lebontani az akadályokat, hogy az evangélium szerint megújulva újra egy szívvel, egy lélekkel és egy hanggal hirdethessük az Isten szeretetét és mozdíthassuk elő az egész emberiség egységét.

A keresztények közös meggyőződése indítja őket arra, hogy Jézus Krisztus szeretetével forduljanak minden emberhez, különösen a szegényekhez és a rászorulókhoz, hogy így egyre inkább a kölcsönös szolidaritás, segítés, párbeszéd és befogadás jellemezze az emberiség nagy családját.

Frissítve: 2018. május 14.