2018. augusztusi imaszándék: a családokért

A családokért: hogy a politika és a gazdaság súlyos döntései az egész emberiség nagy kincseként oltalmazzák a családokat.

A családnak van saját küldetése, vannak saját jogai, és támogatásra szorul, hog képes legyen ezeket a jogokat gyakorolni. Ugyanakkor a családnak vannak a társadalom iránt kötelességei is, vagyis a családnak együtt kell működnie a közösség szolgálatában. Ez olyan kiváltságos terület, amelyen a
szolidaritás és a szubszidiaritás, vagyis a gazdasági tevékenység és a családi élet együttműködését kell kialakítani. A családok feladata a gyermekek nevelése, és éppen ezért kell a politikai és gazdasági testületeknek megfelelő módon támogatniuk a családokat. A népesség sajnálatos csökkenése megkövetel bátor intézkedéseket az illetékes hatóságoktól. A munkanélküliség, főképpen a fiatalkorúak munkanélkülisége, súlyos csapás, mely az embereket megfosztja önbecsülésüktől, és a társadalmat gyengíti a fiatal és készséges munkaerők parlagon hagyásával. Különös figyelmet kell fordítani a nők foglalkoztatására. Sok nő úgy érzi, hogy nem ismerik el eléggé jogaikat és nem értékelik megfelelően tevékenységüket. Sok nőt szinte elnyomja az számos feladat, amely családon belüli kötelességek teljesítése és a gyermekek nevelése mellett még rájuk hárul. Nem szabad elfelejteni, hogy a nőknek a családi élet minden síkján végzett tevékenysége mily nagy segítséget nyújt a társadalom életének és jövőjének. (Ferenc pápának 2014 december 2-án a Riva del Gardában tartott hamadik családünnepély megnyitásakor mondott beszédéből összeállította Nemeshegyi Péter SJ)

Frissítve: 2018. október 25.