2018. decemberi imaszándék: a hit továbbadóiért

Imádkozzunk 2018. decemberében a Szentatya szándékára, hogy azok, akik a hit továbbadásának szolgálatában állnak, megtalálják a kultúrákkal folytatott mai párbeszéd megfelelő nyelvezetét.

A mai nagy és gyors kulturális változások megkövetelik, hogy állandóan a változatlan igazságoknak olyan nyelvezetben történő kifejezését keressük, mely állandó időszerűségüket mutatja. Más ugyanis a hitletétemény és más dolog annak kifejezése. Megesik, hogy a hallgatók teljesen ortodox módon kifejezett beszédet hallgatnak, mégis Jézus Krisztus hiteles evangéliumától eltérő módon értik, mert a beszélő az illetők hétköznapi nyelvétől különböző kifejezéseket használ. Az Istenről és az emberről szóló igazságot közölni akaró legjobb szándék mellett ilyenkor néha hamis istenképet vagy emberi ideált közvetítünk. Az ilyen esetben megtartjuk a kifejezéseket, de nem közöljük a lényeget. Ez bizony nagy veszély. Ne felejtsük el, hogy az igazságot különböző módokon lehet kifejezni. A kifejezésformák megújítása szükséges, hogy a mai embereknek az evangélium változatlan értelmét közöljük.

Napjainkban a városokban teljesen új kultúra születik és növekszik. Éppen ezek a nagy városok az új evangelizálás kiváltságos helyei. Ez számunkra kihívást jelent, hogy keressünk olyan imaformákat és közlésmódot, amely vonzó a változó kultúrában élő városlakók számára is. Szükséges tehát olyan evangelizálás, mely új módon képes Istenről, embertársainkról és világunkról beszélni, hogy az a lényeges értékeket terjessze. A nagyvárosokban számos kultúra találkozik, és új emberi érintkezések jönnek létre. Léteznek emellett szubkultúrák is, amelyek gyakran elkülönüléshez és erőszakhoz vezetnek. Az Egyház feladata, hogy ebben a nehéz párbeszédben segítsen.

VI. Pál pápa mondta, hogy a hívők sokat várnak a szentbeszédektől, és nagy hasznot húznak belőle, ha ez a szentbeszéd egyszerű, világos, őket megszólító és jól alkalmazkodik gondolkodásmódjukhoz. Az egyházi tanítók gyakran azt a nyelvezetet használják, amelyet tanulmányaik alatt tanultak, és amely különbözik hallgatóik rendes beszédmódjától. Vannak szavak, amelyek alkalmasak a teológiai művekben, de teljesen érthetetlenek a keresztények többsége számára. A tanítók nagy veszélye az, hogy annyira hozzászoktak saját nyelvezetükhöz, hogy azt gondolják: mindenki érti és használja azt. Ha el akarjuk érni Isten szavaival az embereket, részt kell vennünk életükben, és szeretettel kell őket figyelnünk.

A jó szentbeszédnek még egy tulajdonsága az, hogy nem annyira arról szól, hogy mit ne tegyünk, hanem azt sugallja, hogy hogyan cselekedjünk helyesebben. A pozitív beszéd mindig reménységet ad, a jövő felé mutat, és nem marad a keserű kritika rabja.

 

Nemeshegyi Péter SJ írása, Ferenc pápa 2013. november 24-én kiadott „Evangelii Gaudium” kezdetű apostoli buzdítása nyomán

Frissítve: 2019. január 05.