2018 februári imaszándék

A korrupció ellen: Hogy akiknek anyagi, politikai vagy spirituális hatalmuk van, ne hagyják befolyásolni magukat a korrupciótól.

Ferenc pápának a Szent Márta házban tartott homíliájában Lukács evangéliumából (16,1-6) a csalárd intézőről szóló példabeszédet kommentálta. Ennek a nyomán állítottuk össze a februári imaszándék magyarázatát.  

Urunk Jézus Krisztus a világ szelleméről beszélt, és elmondta annak nagy veszélyét, melytől óvakodnia kell az ő tanítványainak. A világiasság ellenségünk, és sátánnak nagy öröme telik abban, ha emberek ezt a szellemet követik. A Jézus példabeszédében szereplő csalárd intéző ennek a világiasságnak példaképe. Talán vannak olyanok, akik azt mondják, hogy ez a csalárd intéző csak azt teszi, amit minden okos ember meg szokott tenni. Ez azonban nem igaz. Nem minden intéző csalárd. Kétségtelen tény azonban, hogy vannak csalárd válllati vagy kormányzati intézők, akik így igyekeznek, fáradság nélkül, könnyen pénzt szerezni. A példabeszédbeli intéző vesztegetést fogad el. Ez pedig súlyos bűn. Isten ugyanis azt parancsolta az embereknek, hogy becsületes munkával keressék meg családjuk fenntartására szolgáló jövedelmünket. A példabeszédbeli intéző pedig tisztátalan kenyérrel eteti gyermekeit. A mai világban az ilyen intéző talán költséges egyetemekre járatja gyermekeit és drága, kulturált környezetet biztosít számukra, de ugyanakkor szeméttel eteti  őket. A vesztegetéseket elfogadó ember ugyanis elvesztette emberi méltóságát. Ez pedig súlyos bűn. Kezdetben talán csak apró ajándékok elfogadásáról van szó, de ha ez szokássá válik, kábítószerhez hasonlóan lerombolja le az ember viselkedésmódját. Az emberi méltóságot a becsületes munka adja meg, nem pedig „kenőpénzek” megkövetelése vagy elfogadása.

Az ilyen világias „okosság” lerombolja az ember méltóságát. Ezzel ellentétben létezik keresztény „okosság” is. Maga Jézus mondta, hogy legyünk okosak, mint a kígyó, és ártatlanok, mint a galambok. A Szentlélek segíti a keresztény embert arra, hogy okos és ugyanakkor ártatlan tudjon lenni. Ez isteni ajándék, melyet a Szentlélektől kapunk, és ennek megadását imádságban kérni kell az Istentől.

Imádkozzunk azokért is, hiszen sokan vannak, akik tisztátalan kenyeret kapnak csalárd szüleiktől, mert ők is éhesek: éhezik az emberi méltóságot. Legfőképpen pedig imádkozzunk azokért, akik a megvesztegethetőség hamis istennőjének szolgálatába szegődtek, hogy Isten változtassa a meg szívüket, és megértsék, hogy az emberi méltóság a becsületes munkából származik, nem pedig a csalárd haszon hajszolásából. A család haszon mindentől megfosztja az embert. Mert amikor meghal, nem viszi magával pénzét. Amit magával visz, az csak a méltósága elvesztésének szégyene. Ők igazán rászorulnak imáinkra, hogy tönkre ne tegyék egész emberi életüket.

Összeállította: P. Nemeshegyi Péter SJ

Frissítve: 2018. május 14.