22. nap – Nagyböjt Loyolai Szent Ignáccal

Ignác és Xavéri Ferenc Párizsban

Teológiai tanulmányok Párizsban – Ignác a szabadelvűbb Párizsba költözik

Az alcalái társaság feloszlott. Iñigo arra az elhatározása jutott: hogy folytathassa művét a katolikus egyházban – azaz az embereket megnyissa arra, hogy Krisztushoz térjenek –, papnak kell lennie. A papsághoz szükséges tanulmányok elvégzésére a párizsi egyetemre ment. Párizs akkoriban szabadelvűbb volt, mint a mélyen katolikus Spanyolország.

Iñigo nevét Párizsban a közismertebb Ignácra változtatta. Számos diákot is elkezdett maga köré gyűjteni, akik tíz évvel később Rómában megvetették az alapjait Jézus Társaságának – vagyis a jezsuiták közösségének.

 

Egy megfontolandó gondolat

Mik voltak a legnagyobb leckék, amelyeket megtanultál az életben?

Még mindig keresed a tanulás lehetőségeit?

 

Szentírási rész

(A mai nap imamódjául a Lectio Divinát ajánljuk)

„Salamonnak, Dávid fiának,

Izrael királyának mondásai

a bölcsesség és fegyelem tanulására,

az okos beszéd megértésére,

a bölcs okulás, igazságosság,

ítélet és becsületesség elnyerésére,

hogy az egyszerűeknek értelem adassék,

s az ifjúnak tudás és megfontoltság.

A bölcs, ha hallgatja, még bölcsebb lesz,

s az értelmes útmutatást nyer,

behatol a mondás és rejtvény értelmébe,

a bölcsek igéibe és fogós kérdéseibe.

A bölcsesség kezdete az Úr félelme.

A balgák a bölcsességet és az intést megvetik.” (Péld 7,1-7) 

 

Zene: Glória (Vivaldi – Voces para la Paz kórus és zenekar)

Párizs egyeteme

A La Sorbonne néven ismert egyetemet 1160 és 1250 között alapították. Ignác itt fejezte be teológiai tanulmányait.

 (Fotó: iqfactory.hu)

Frissítve: 2022. március 11.