2011. júliusi imaszándékok

Általános szándék: Hogy a keresztények működjenek közre, főleg a szegényebb országokban, az AIDS-betegek anyagi és lelki szenvedéseinek enyhítésében.

(Ez az ismertetés egy kenyai jezsuita írása nyomán készült, aki egy AIDS-szel foglalkozó munkacsoport tagja.)
Amikor napjainkban a nemzetközi szervek felmérik a gazdasági erőforrások világhelyzetét, azt is számításba veszik, hogy az AIDS sújtotta személyek arányszáma hogyan befolyásolja a nemzetek jövőbeli gazdasági és társadalmi növekedését. (Az AIDS szó a betegség angol nevének szókezdő betűiből áll; magyar jelentése: az ellenálló képesség fogyatékosságát érintő szerzett tünetek összessége.) A betegséget először pandémiaként (számos országra kiterjedő járványként) jellemezték; ma látjuk, hogy az emberi nemet sújtó krónikus betegségek kategóriájába tartozik. Ha valakit a HIV (emberi védettséghiányi vírus) megfertőzött, betegsége egyelőre gyógyíthatatlan. Vírus elleni gyógyszerek alkalmazása hatásos, mivel csökkenti a HIV működését és befolyását, amíg a beteg használja a gyógyszert. Sajnos, a gyógyszerek mellékhatásai problémákat okoznak, a testi egészségre ugyanúgy, mint a lelkire (indokolatlan optimizmust keltenek), ráadásul a költségek is reménytelenül magasak.

Szív, szellem, ész, lélek, test: mindez egyetlen valóság, az AIDS sújtotta férfiak és nők lényében is. Amikor a fizikai fájdalom csökken, vagy meg is szűnik, a beteg egész lényét öröm tölti el. Amikor pedig a gazdagabb országok adakozói segítik őket, akkor maguk a szegény országok keresztényei is sikeresen összefognak, hogy gondos szeretetükkel karolják fel AIDS-szes szomszédaikat. Központokat hoznak létre, kis keresztény közösségeket szerveznek. Az orvosi és társadalmi összefogást a megbocsátás, kiengesztelődés szelleme ihleti. És akkor maga Krisztus mélyíti el jelenlétét körükben. Béke, szeretet, megbocsátás, közös jólét válik életvalósággá ama Királyság értékeiből, amelyet Krisztus hirdet és ad meg nekünk. A keresztények Krisztusban nyugszanak meg: benne meglátják azt, ki Atyjára hallgat, de ugyanúgy meghallja azok szükségét, reményét, örömét, szorongását, gyötrelmeit, kínlódásait is, akiket megváltott.

„Három deka megelőzés felér fél kiló gondozással.” Lépéseket kell tennünk olyan irányban is, hogy az AIDS-et távol tartsuk. A járvány leküzdéséhez alapvető megelőzésként nevelésre van szükség. Egyre inkább bebizonyosodó igazság: a nevelés véd a fertőzéstől. Minél inkább biztosítjuk egész országok népességének a szükséges alapos nevelést, az AIDS annál kevésbé terjed. – 2010. július 18-án Bécsben nemzetközi konferencia kezdődött az AIDS-ről. Kifejezték, hogy az ellenőrzés korszerűsítésére kevésbé költséges programokat kell létesíteni, és hogy az ifjúság késznek mutatkozik a megelőzésben való tevékeny részvételre.

II. János Pál egy 2004-es üzenetében hossza foglalkozott témánkkal. Egy a Szűzanyához intézett imádságából idézünk. „Fordítsd anyai tekintetedet különösen azokra, akik Afrikában végszükség helyzetében élnek, mert az AIDS vagy más halálos betegségek sújtják őket!  Tekints az édesanyákra, akik gyermekeiket siratják! Tekints a nagyszülőkre, akiknek nincsenek elégséges erőforrásaik, hogy segítsék elárvult unokáikat! Szorítsd valamennyit anyai szívedre!”
Missziós szándék: Azokért a szerzetesnőkért, akik missziós területeken dolgoznak, hogy az evangélium örömének tanúságtevői és Krisztus szeretetének élő jelei legyenek.

– Mondjunk köszönetet a jó Istennek azért, hogy sok nagylelkű nőt hívott meg, és támogat állandó kegyelmével, hogy örömmel, reménnyel és szeretettel szenteljék magukat – mindennapjaikat, hazájukból hozott örökségük gazdag kincseit, egész életüket – a fiatal, most bontakozó közösségeknek.

– Egyszerű, szegényes körülmények között, ugyanakkor sok nyitott, vidám, szeretetre éhes és szeretetre kész bennszülöttel együtt élik meg és bontakoztatják ki az evangélium örömét és a Krisztussal való szeretetkapcsolatot.

– Ebben az imádságos rájuk gondolásban tudatosítsuk azt a sokféleséget is – emberfajok, életviszonyok, kulturális élet sokféleségét –, amely tevékenységüket jellemzi. Próbáljuk konkrétan megélni ezt a sokféleséget: az afrikai négereket, a közel-keleti arabokat, a dél-amerikai népeket, a japánokat, a kínaiakat. . .

– Kérjük számukra az Úr Jézustól az átérzett velük törődés, a bátorítás, az Úrral és a rájuk bízottakkal megélt bensőséges összetartozás kegyelmét.

Nagy Ferenc SJ

Frissítve: 2018. május 14.