27. nap – A bálványimádásról

27. nap – A bálványimádásról

A választott nép számára a bálványimádás volt a legsúlyosabb bűn. Az aranyborjú története azt a benyomást kelti bennünk, mintha ez a bűn ma már nem kísértene, pedig napjainkban is hajlamosak vagyunk rá, hogy bizalmunkat ne egyedül Istenbe, hanem saját erőnkbe és hatalmunkba vessük. 

Korunk sajátos bálbányimádási formája, hogy a saját érdekeinkkel való törődés kerül életünk középpontjába – Isten helyére. Olyan sokat foglalkozunk magunkkal és önmegvalósításunkkal, hogy sem időnk, sem energiánk nem jut már másokra. A főparancs mutatja be a jézusi hozzáállást: ha legfőbb bizalmunkat egyedül Istenbe helyezzünk, akkor mások szeretete éppoly fontos lesz számunkra, mint a magunkról való gondoskodás.   

 

A mai nap imamódjának a szentírási szemlélődést  ajánljuk.  

 

Szentírási idézet:

Ekkor odament hozzá egy írástudó, aki hallotta őket vitázni, és látta, hogy jól válaszolt nekik, és megkérdezte tőle:

– Melyik a legfőbb az összes parancsolat közül?

Jézus így válaszolt:

– A legfőbb ez: Halljad, Izrael, az Úr, a mi Istenünk, az egyetlen Úr! Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és teljes erődből! A második ez: Szeresd felebarátodat, mint önmagadat! Nincsen más, ezeknél nagyobb parancsolat.

(Mk 12,28-31)

Gyakorlat:

Figyelj ma arra, ki van gondolataid, szavaid és tetteid középpontjában! Az esti visszatekintésben nézz rá, hogy pozitív érzéseid mások szolgálatából vagy saját érdekeid érvényesüléséből fakadtak-e;negatív érzéseid hátterében az együttérzés vagy saját frusztráltságod állt-e. 

Zene: Tchaikovsky – Serenade for Strings Op 48, III – Elegie

 

Frissítve: 2023. március 17.