27. nap – Nagyböjt Loyolai Szent Ignáccal

Ignác La Storta-i látomása Róma mellett

A La Storta-i látomás – Megerősítés Krisztustól

1537-ben, úton Róma felé, egy főút menti romos kis kápolnánál Ignácnak látomása volt. A keresztet hordozó Jézust látta, aki megígérte neki, hogy jó lesz hozzá Rómában. Ignác a maga középkori jámborságával azt hitte, Jézus valószínűleg vértanúságot ígért neki Rómában, így nagy lelkesedéssel indult a város felé.

Ignácra azonban másféle vértanúság várt Rómában. Nem ölték meg Krisztusért, hanem egész életét Krisztusért élte: nagyon aktív és gyümölcsöző tizennyolc és fél évet töltött ott.

 

Egy megfontolandó gondolat

Volt valaha látomásod? Megtapasztaltad valaha Isten jelenlétét? Isten itt is állandóan jelen van és kommunikál velünk. 

Talán a te tapasztalataid nem voltak annyira drámaiak, mint Szent Pál megtérése vagy Szent Ignác látomása, de feltehetőleg elegendők voltak ahhoz, hogy segítsenek igazán hinned Istenben. Tekints vissza az életedben azokra az időkre, amikor megtapasztaltad Istent. Mit jelentettek számodra ezek a tapasztalatok?

 

Szentírási rész:

(A mai nap imamódjául a képzeleti szemlélődést ajánljuk)

Történt azonban, hogy útközben, amikor Damaszkuszhoz közeledtem, déltájban hirtelen nagy világosság áradt rám az égből. Leestem a földre, és szózatot hallottam, amely azt mondta nekem: ‘Saul, Saul miért üldözöl engem?’ Én pedig így feleltem: ‘Uram, ki vagy?’ Ő azt válaszolta: ‘Én vagyok a Názáreti Jézus, akit te üldözöl.’ Akik velem voltak, látták ugyan a világosságot, de nem hallották annak szavát, aki velem beszélt. Erre én megkérdeztem: ‘Mit tegyek, Uram?’ Az Úr pedig azt mondta nekem: ‘Kelj fel, és menj Damaszkuszba. Ott megmondják majd neked mindazt, amit tenned kell.’ Mivel azonban a ragyogó fény következtében nem láttam, a kísérők kézen fogva vezettek, s így értem Damaszkuszba. (Csel 22,6-11)

 

Zene: A damaszkuszi úton (Sillye Jenő)

La Storta

A kis rózsaszínű kápolnát La Strotában teljesen újjáépítették, miután a második világháborúban elpusztult.

(Fotó: DWB Ignatian Pilgrimage)

Frissítve: 2022. március 25.