28. nap – Nagyböjt Loyolai Szent Ignáccal

Ignác és társai örökfogadalmat tesznek Rómában, a falakon kívüli Szent Pál-bazilikában

Szegénység Rómában – A szegények szolgálata

Rómában Ignác és társai mérlegelni kezdték, hogy alapítsanak-e új szerzetesrendet. Bár Ignácot mindig vonzotta a világ gondjaitól való visszavonulás gondolata, ahogy a karthauzi szerzetesek teszik, meglátta a körülötte lévő világban lévő nagy szükségleteket. Társaival együtt felismerte, hogy – elsődlegesen nem teológiai okok miatt, hanem mert gazdagnak és korruptnak tűnt – a katolikus egyház teret veszít a protestáns reformátorok javára. 

Észrevették a társadalomban a gazdagok és szegények közötti nagy különbségeket is, és a gazdagoktól koldult pénzzel elkezdtek a szegényekhez fordulni. Felismerték azt is, hogy az egyházban nagy szükség van az oktatásra. Ignác és társai meglátták annak szükségességét, hogy a katolikusok elmozduljanak az oly gyakran névleges kereszténység felől a becsületes, Krisztusnak elkötelezett élet felé. Úgy látták, hogy Ignác lelkigyakorlatai nagyszerű eszközül szolgálnak a hiteles keresztény élet ösztönzésére. 

Elhatározták, hogy a párizsi Montmartre-on tett szegénységi és tisztasági fogadalom mellett engedelmességi fogadalmat is tesznek egy elöljárónak. Bár Ignác nem tartotta jó ötletnek, a többi társ őt választotta meg vezetőjének – általános elöljárójának, azaz generálisának.

 

Egy megfontolandó gondolat

Amikor a Biblia Istenről mint bíróról beszél, Isten sosem téged ítél el, hanem a te oldaladon áll a vádlóddal szemben. Isten az igazságos bíró, aki nem részrehajló a gazdagok és híresek iránt, hanem a szegényeknek és szükséget szenvedőknek kedvez. Ha azokra tekintünk, akik az országunkat vagy kereskedelmi vállalkozásainkat vezetik, ők mennyire kedveznek a szegényeknek, az alacsonyan iskolázottaknak és a szükséget szenvedőknek?

Mit gondolsz, mennyire kell megváltoztatnunk a prioritásainkat, hogy méltányosan bánjunk a szükségben lévőkkel?

 

Szentírási rész

(A mai napra a Lectio Divina imamódot ajánljuk)

Isten, add át ítéletedet a királynak,

igazságodat a király fiának,

hogy igazságosan ítélje népedet,

és méltányosan szegényeidet.

Békét teremjenek a hegyek a népnek,

és igazságot a halmok.

Szolgáltasson igazságot a nép szegényeinek,

nyújtson a szegények fiainak segítséget,

s alázza meg az erőszakoskodót.

Mert ő megszabadítja a szegényt, aki hozzá kiált,

s a szűkölködőt, akin senki sem segít.

Megkönyörül a szegényen és a nincstelenen

és megszabadítja a szűkölködőket.

Megmenti őket az elnyomástól és az erőszaktól,

mert szemében drága az ő vérük.

Éljen és legyen része Arábia aranyában,

imádkoznak is majd érte mindenkor;

Áldják őt minden nap.

Áldott legyen az Úr Isten, Izrael Istene,

egyedül ő művel csodákat.

Áldott legyen az ő fölséges neve örökre,

teljék be fölségével az egész világ! Ámen! Ámen! (Zsolt 72,1-4.12-15.18-19) 

 

Zene: 72. zsoltár (Francesca LaRosa)

A falakon kívüli Szent Pál-bazilika

A Szent Pál sírja fölött lévő emlékhelyre Nagy Konstantin emeltette az első bazilikát. A századok során egyre nagyobb, pompásabb lett, a 13. században kolostort is építettek hozzá. Ignác első társai itt tettek engedelmességi fogadalmat.

(Fotó: hu.wikipedia.org)

Frissítve: 2022. március 25.