29. nap – Nagyböjt 4. vasárnapja

Fotó: Pásztor Péter

Fény a sötétben

Életünk zarándokútján – melynek során egyre bensőségesebben megismerjük Jézust, és az ő fényében az énképünk is egyre jobban kitisztul – vannak vaksötét szakaszok, amelyeket nehezen élünk meg. Jézus nem akadályozza meg a sötétséget, hanem jelenlétével bevilágítja azt, így megjelenik benne Isten ereje, amely minden rossz történetet a megváltás történetévé tud változtatni. A mai evangéliumban Jézus ezt mondja: “…azért van ez, hogy Isten cselekedetei megnyilvánuljanak benne” (Jn 9,3).

A vakon született történetében az iszap és a nyál a Szentháromság eredeti szeretet-aktusára emlékeztet: Isten a föld porából alkotja meg az embert, és az élet leheletét leheli belé. Amikor Jézus visszaadja látásunkat, mindig egyfajta  új teremtésben van részünk, új életet ad nekünk, újjászül minket.

Nem véletlen, hogy az őskeresztény közösség a vakon született ember történetét a keresztség fényében értelmezte: ennek a vakságából meggyógyított embernek az útja minden olyan ember útjának a jelképe is, aki eljut a hitre és újjászületik. Azonban a keresztséget követően is igaz: Isten és az életünk valósága fokozatosan tárul fel számunkra, meglátása felelősséget ró ránk, és mindig következményekkel jár. 

A mai nap imamódjának a szentírási szemlélődést ajánljuk.

Szentírási idézet:

Jézus útközben látott egy vakon született embert. Tanítványai megkérdezték tőle: „Mester, ki vétkezett, ez vagy a szülei, hogy vakon született?” Jézus ezt felelte: „Sem ez nem vétkezett, sem a szülei. Mindez azért van, hogy megnyilvánuljanak rajta Isten tettei.

E szavak után a földre köpött, sarat csinált a nyállal, a sarat a vak szemeire kente, és így szólt hozzá: „Menj, mosakodj meg a Siloe tavában.” Siloe annyit jelent, mint Küldött. Ő elment, megmosdott, és amikor visszatért, már látott. (Jn 9,1-3.6-7)

Gyakorlat:

Idézd fel, eddigi életedben hol tapasztaltad meg, hogy Isten beragyogta sötétségedet! Hogyan nyilvánult meg Isten ereje nehéz helyzeteidben? Adj hálát érte! Ha van a jelenlegi életednek sötét zuga, hívd be oda is Jézus világosságát, Isten erejét! 

Zene: Davy Jones music box

 

Frissítve: 2023. március 17.