3. nap – Nagyböjt Loyolai Szent Ignáccal

Magdalenával az udvarházban (Rene de los Reyes)

Ignác gyermekkora – Hazatérés az udvarházba Magdalenával

Amikor Iñigo hétéves lett, Martin nevű bátyja feleségül vette Izabella királynő egyik udvarhölgyét, Magdalenát. A loyolai uradalmi udvarházba költöztek, és Martin magukhoz vette kisöccsét. Innentől fogva Magdalena lett a kisfiú anyja. A következő kilenc évben Iñigo Loyolában nevelkedett, és nem kétséges, hogy időről időre meglátogatták testvérei is. Egyik bátyja, akinek hajója volt, együtt utazott Kolumbusszal, amikor az másodszor szelte át az Atlanti-óceánt, egy másik bátyja pedig Itáliában harcolt. Biztos, hogy sok érdekes történetet meséltek, amelyek lelkesíthették kisöccsüket. 

Egy megfontolandó gondolat

A felnövekvő gyermekek egyre nagyobb önállóságra vágynak. Példaképeket is választanak a körülöttük lévő felnőttek közül, különösen olyanokat, akikről azt képzelik, hogy izgalmas az életük. 

Vissza tudsz emlékezni bárkire, aki gyermekkorodban lelkesítően hatott rád – akár történetek, akár személyes ismeretség alapján? Ma is lelkesítene egy ilyen személyiség? 

Szentírási rész

(A mai napra a képzeleti szemlélődést ajánljuk imamódként)

„A szülei pedig minden évben elmentek Jeruzsálembe a Húsvét ünnepére. Mikor azután tizenkét esztendős lett, fölmentek mindnyájan Jeruzsálembe az ünnepi szokás szerint. Amikor elteltek az ünnepnapok és már visszatérőben voltak, a gyermek Jézus ottmaradt Jeruzsálemben, és nem vették észre a szülei. Úgy gondolták, hogy az úti társaságban van. Megtettek egy napi utat, s akkor keresték őt a rokonok és az ismerősök között. Mivel nem találták, visszatértek Jeruzsálembe, hogy megkeressék. És történt, hogy három nap múlva megtalálták őt a templomban, amint a tanítók közt ült, hallgatta és kérdezte őket. Mindnyájan, akik hallották, csodálkoztak okosságán és feleletein. Mikor meglátták őt, elcsodálkoztak, és anyja ezt mondta neki: »Fiam! Miért tetted ezt velünk? Íme, apád és én bánkódva kerestünk téged.« Ő pedig ezt felelte nekik: »Miért kerestetek engem? Nem tudtátok, hogy nekem az én Atyám dolgaiban kell lennem?« De ők nem értették meg, amit nekik mondott.

Akkor hazatért velük. Elment Názáretbe, és engedelmeskedett nekik. Anyja megőrizte szívében mindezeket a szavakat.” (Lk 2,41-51)

Zene: 121. zsoltár (Luke Lynass)

Izabella spanyol királynő adta nászajándékul ezt az angyali üdvözletet ábrázoló flamand festményt Iñigo sógornőjének, Magdalenának.

A kép a mai napig Loyola uradalmi kastélyában található.

(Fotó: Ignatian Pilgrimage, DWB)

Ha szeretné a holnapi naptól kezdődően közvetlenül az e-mail fiókjába kapni a „Napi leveleket”, akkor iratkozzon fel az alábbi űrlapon. Leveleinket a e-mail címről küldjük. Előfordulhat, hogy a levél a spam mappába érkezik, kérjük ellenőrizze és jelölje biztonságos e-mail címnek.

Titulus:
Vezetéknév:*
Keresztnév:*
E-mail cím:*
Honnan kapcsolódik be a lelkigyakorlatba?:
Hol hallott a lelkigyakorlatról?: Manréza hírlevélben kaptam meg
jezsuita.hu-n olvastam
Jezsuiták barátai Facebook bejegyzésben
Egyéb
Szeretne-e adományával hozzájárulni a lelkigyakorlat költségeihez?:

A lelkigyakorlaton való részvétel ingyenes, de hogy a jövőben is hasonló tartalmakkal készülhessünk, minden pénzadományt  köszönettel fogadunk az alábbi számlaszámon.

Kedvezményezett neve: JTMR Manréza
Számlaszám: 10702019-19014056-55500005 (CIB Bank)
Kedvezményezett címe: 2099 Pilisszentkereszt-Dobogókő, Téry Ödön u. 6.

Munkánkat segítheti azzal is, ha május 20-ig  rendelkezik személyi jövedelemadója egy százalékáról a Jézus Társasága Alapítvány javára (Adószám: 18064333-2-42)!

 

Frissítve: 2022. március 03.