30. nap – Nagyböjt Loyolai Szent Ignáccal

1540-ben III. Pál pápa jóváhagyja a Jézus Társasága megalapítását (Albert Chevallier-Tayler)

Pápai jóváhagyás – A pápa jóváhagyja a Jézus Társaságát

Rómában az volt a közfelfogás, hogy mivel az egyházban olyan sok a szerzetesrend, és többségüknek reformra van szüksége, most nincs itt az ideje egy újabb rend alapításának. De miután a Jézus Társaságára vonatkozó, „Formula Instituti” néven ismert általános terv 1539-ben elfogadást nyert, egy évvel később megérkezett a hivatalos jóváhagyás is. Ignác bíborosokat és királyokat keresett fel, hogy biztassák III. Pál pápát a Jézus Társasága jóváhagyására. Sok tekintélyes emberre nagy hatással voltak ezek a fiatal, jól képzett papok és testvérek, a maguk végtelen lelkesedésével, hogy nagyszerű dolgokat tegyenek Krisztusért. Ezek a férfiak, akik végtelen egyszerűségben életek, a szegényeket és szükségben lévőket szolgálták, ugyanakkor tanítani kezdtek sok nagy egyetemen is.

 

Egy megfontolandó gondolat

Nem kellene félnünk a hatalom és tekintély használatától, de – ahogyan Jézus a mai, Lukács evangéliumából vett részben figyelmeztet – vigyázzunk, hogy ne mások irányításának lehetősége miatt leljük benne örömünket. 

A keresztényeknek meg kell őrizniük alázatukat, és mások szolgálatára kell használniuk hatalmukat, adottságaikat és képességeiket.

Amikor saját életedre gondolsz, mit ad neked az első jezsuitáknak vagy Jézus hetvenkét tanítványának a lelkesedése? Teljesen kihasználod saját erőidet és képességeidet?

 

Szentírási rész

(A mai napra a képzeleti szemlélődést ajánljuk imamódul)

Amikor a hetvenkettő visszatért, örömmel mondták: »Uram! Még az ördögök is engedelmeskednek nekünk a te nevedben!« Ő azt felelte nekik: »Láttam a sátánt: mint a villám, úgy zuhant le az égből. Íme, hatalmat adtam nektek, hogy kígyókon és skorpiókon járjatok, s minden ellenséges hatalmon, és semmi sem fog ártani nektek. De ne annak örüljetek, hogy a lelkek engedelmeskednek nektek, hanem annak örüljetek, hogy nevetek fel van írva a mennyekben.«

Abban az órában Jézus felujjongott a Szentlélekben, és így szólt: »Áldalak téged, Atyám, mennynek és földnek Ura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és okosak elől, és feltártad a kicsinyeknek. Igen, Atyám, így tetszett neked. Atyám mindent átadott nekem. Senki sem tudja, hogy ki a Fiú, csak az Atya; és azt sem, hogy ki az Atya, csak a Fiú, és akinek a Fiú ki akarja nyilatkoztatni.« 

Abban az órában Jézus felujjongott a Szentlélekben, és így szólt: »Áldalak téged, Atyám, mennynek és földnek Ura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és okosak elől, és feltártad a kicsinyeknek. Igen, Atyám, így tetszett neked. Atyám mindent átadott nekem. Senki sem tudja, hogy ki a Fiú, csak az Atya; és azt sem, hogy ki az Atya, csak a Fiú, és akinek a Fiú ki akarja nyilatkoztatni.« (Lk 10,17-22)

 

Zene: Áldjátok az Urat

Regimini Militantis Ecclesiae

Az apostoli levél egy 16. századi példánya, amelyben III. Pál pápa hivatalosan elismerte a Jézus Társaságát.  

(Fotó: www.jesuits.global)

Frissítve: 2022. március 28.