32. nap – Nagyböjt Loyolai Szent Ignáccal

Zsidók Rómában (Rene de los Reyes)

A kiközösítettek szolgálata – Zsidók és muszlimok befogadása

A zsidók és muszlimok élete mind Spanyolföldön, mind Itáliában gyakran volt veszélyben, sok becsmérlésnek és üldöztetésnek voltak kitéve. Talán Ignác egyik első társa, a zsidó származású Diego Laynez biztatására, vagy talán mert Ignác úgy érezte, a zsidók különös tiszteletet érdemelnek, mert Jézus zsidó volt – Ignác első társai szállásokat létesítettek zsidó és muszlim férfiak és nők számára. 

Ezeket a szálláshelyeket 1543-ban Rómában, a Piazza d’Aracoelin hozták létre.

Az első jezsuiták rajta tartották a szemüket azokon, akik a társadalom peremén éltek, és akiknek a szenvedésével senki sem foglalkozott.

A legtöbb esetben Ignác gazdag laikusoktól, valamint püspököktől és bíborosoktól koldulta össze a pénzt és az ingatlant, azután laikusokból létrehozott egy „testvérületet”, hogy működtessék ezeket a karitatív célú házakat. A jezsuiták létrehozták őket, de aztán továbbléptek a következő területre, ahol szükséget láttak. 

 

Egy megfontolandó gondolat

Ahogyan az Apostolok Cselekedeteiből vett mai olvasmányban szereplő Simon, úgy ma is sokan azt gondolják, hogy adományokkal kell megvásárolni Isten kegyelmét. Adományaink talán – hagyományunktól függően – különbözőek, talán időt adunk az istentiszteletre vagy Isten dicsőítésére, talán pénzt adunk miseszándékokra, vagy nagy adományt karitatív célokra. 

Péter és János apostolok világosan kifejezik, hogy a szeretet teljes félreértése, ha próbáljuk megvásárolni Isten kegyelmét. Isten mindent ingyenesen, szeretetből ad nekünk. 

A szeretet nem lehet anyagi ügylet. Fontolgasd, milyen az igazi szeretet, te milyennek ismerted meg!

 

Szentírási rész

(A mai napra a képzeleti szemlélődés imamódot ajánljuk)

Azok, akik szétszóródtak, eközben körüljártak, és hirdették az Isten igéjét.

Így jutott el Fülöp Szamaria városába, és hirdette nekik Krisztust. Tömegesen és egyetértően figyeltek mindarra, amit Fülöp mondott, hallva és látva a jeleket, amelyeket cselekedett. Mert a tisztátalan lelkek hangos kiáltással kimentek sokakból, akikben laktak, és sok inaszakadt és sánta meggyógyult. Nagy öröm támadt abban a városban.

Volt azonban a városban egy Simon nevű férfi, aki azelőtt varázslással foglalkozott, és elámította Szamaria népét, azt állítva, hogy ő rendkívüli valaki. Nagyok és kicsik, mindenki egyaránt hallgatott rá, s azt mondták: »Az Isten ereje ő, akit Nagynak hívnak.« És követték őt, mert jó ideje ámította őket varázslataival. Amikor azonban hittek Fülöpnek, aki hirdette az örömhírt Isten országáról, a férfiak és az asszonyok megkeresztelkedtek Jézus Krisztus nevében. Sőt, maga Simon is hitt, és megkeresztelkedése után Fülöphöz szegődött. Mikor látta, hogy jelek és igen nagy csodák is történnek, álmélkodva csodálkozott.

Mikor pedig az apostolok, akik Jeruzsálemben voltak, meghallották, hogy Szamaria befogadta az Isten igéjét, elküldték hozzájuk Pétert és Jánost. Amint odaérkeztek, imádkoztak értük, hogy elnyerjék a Szentlelket, mert az még egyikükre sem szállt le, csak meg voltak keresztelve az Úr Jézus nevében. Ekkor rájuk tették kezüket, és azok elnyerték a Szentlelket.

Amikor Simon látta, hogy az apostolok kézrátétellel megadják a Szentlelket, pénzt kínált nekik, és azt mondta: »Adjátok meg nekem is ezt a hatalmat, hogy akire ráteszem a kezemet, megkapja a Szentlelket!« Péter azonban így szólt hozzá: »Vesszen a pénzed veled együtt, mivel azt gondoltad, hogy Isten ajándékát pénzért lehet megszerezni! Sem részed nincs ebben, sem jussod nincs hozzá, mert a szíved nem igaz Isten előtt. Térj meg tehát ebből a gonoszságodból, s kérd Istent, hogy szívednek ez a gondolata bocsánatot nyerjen! Mert azt látom, hogy a keserűség epéjében és a gonoszság kötelékében vagy.« Erre Simon azt felelte: »Könyörögjetek értem az Úrhoz, hogy semmi se érjen engem abból, amit mondtatok!« (ApCsel 8,4-24) 

 

Zene: Veni Sacte Spiritus (Taizé)

Fénykép: Piazza d’Aracoeli

A PIazza d’Aracoelin, a korábbi piactéren nyitotta meg Ignác az első iskolát, itt kezdett Rómában lelkigyakorlatokat adni.

Frissítve: 2022. március 28.