33. nap – Nagyböjt Loyolai Szent Ignáccal

Krisztus Simon farizeus házában (ismeretlen festő, 1470-1480)

A prostituáltak segítésének új módja – Szent Márta-ház a prostituáltak számára

Bár egyes intézmények befogadtak olyan nőket, akik ki akartak szabadulni a prostitúcióból, ezek általában kolostorok voltak, ahol azt várták el tőlük, hogy szerzetesnők legyenek. Ignác és első társai felismerték, hogy nem minden prostituált vágyott arra, hogy apáca legyen. Így 1544-ben létrehoztak egy házat, amely szállást adott ezeknek a nőknek, és ahol tisztességes szakmára, például varrásra tanították őket. Sokan közülük később férjhez mentek és családot alapítottak. Annak a vádnak az elkerülésére, hogy ezeket a nőket szexuálisan kihasználják, Ignác bölcsen nőket keresett az intézmény működtetésére. Természetesen ez nem állította le a szóbeszédet, de a jezsuiták meg tudták védeni magukat a pletykáktól.

 

Egy megfontolandó gondolat

Ignác és társai nem csak „biztonságos” munkákban kötelezték el magukat. Bevállalták a szóbeszéd kockázatát, amikor prostituáltakkal foglalkoztak.

Megakadályozott-e valaha jónak tartott dolgok megtételében a félelem, hogy rosszat gondolnak vagy pletykálnak rólad?

Még most is fenyegetőnek érzed, hogy mit mondhatnak rólad az emberek, ha követed a szíved indításait?

 

Szentírási rész

(A mai nap imamódjául a képzeleti szemlélődést ajánljuk)

Egy farizeus meghívta, hogy egyen nála. Bement a farizeus házába és asztalhoz telepedett. És íme, egy bűnös asszony a városból, amint megtudta, hogy a farizeus házában étkezik, kenetet hozott egy alabástrom edényben. Megállt hátul a lábainál, sírva fakadt, elkezdte könnyeivel öntözni a lábait, és megtörölte hajával, csókolgatta a lábait, és megkente a kenettel.

Amikor a farizeus, aki meghívta, látta ezt, így szólt magában: »Ha ez próféta volna, bizonyára tudná, kicsoda és miféle asszony ez, aki őt érinti, vagyis hogy bűnös.« Jézus ezt válaszolta neki: »Simon! Mondanék neked valamit.« Az így szólt: »Mester, szólj!« »Két adósa volt egy hitelezőnek. Az egyik ötszáz dénárral tartozott, a másik ötvennel. Nem lévén nekik miből megfizetni, elengedte mind a kettőnek. Melyik fogja őt közülük jobban szeretni?« Simon ezt felelte: »Úgy vélem, az, akinek többet engedett el.« Ő pedig ezt mondta neki: »Helyesen ítéltél.« Majd az asszony felé fordulva ezt mondta Simonnak: »Látod ezt az asszonyt? Bejöttem a házadba, és nem adtál vizet lábaimra; ez meg könnyeivel öntözte lábaimat, és a hajával törölte meg. Csókot nem adtál nekem; ez meg, amióta bejött, nem szűnt meg csókolgatni lábaimat. Olajjal nem kented meg fejemet; ez meg kenettel kente meg a lábaimat. Azért mondom neked: Sok bűne bocsánatot nyert, mert nagyon szeretett. Akinek keveset bocsátanak meg, kevéssé szeret.« Aztán így szólt az asszonyhoz: »Bocsánatot nyertek bűneid.« Erre az asztaltársak ezt kezdték mondogatni magukban: »Kicsoda ez, hogy még a bűnöket is megbocsátja?« Ő pedig így szólt az asszonyhoz: »A hited megmentett téged; menj békével.« (Lk 7,36-50) 

 

Zene: Ubi caritas (Voces8)

Szent Márta-ház

Az 1544-ben alapított ház a szomszédos templommal együtt 1560-ra az ágostonos apácákhoz került. Jelenleg kulturális központ.

(Fotó:en.wikipedia.org)

Frissítve: 2022. március 29.