35. nap – Jézus születésének hírüladása (Gyümölcsoltó Boldogasszony) ünnepe

 

Fotó: Pásztor Péter, a szobor Petrás Mária alkotása

Ne félj!

A Szentírásban, amikor Isten megmutatkozik azoknak, akik hajlandók Őt befogadni, gyakran szól így: “Ne félj”. Ezt mondja Ábrahámnak (vö. 1Móz 15,1), Izsáknak (vö. 1Móz 26,24), majd Jákobnak (vö. 1Móz 46,3), és így tovább, egészen Józsefig (vö. Mt 1,20) és Máriáig. Az angyali üdvözletkor Gábor így szólt Máriához: “Az Úr van veled”, majd “Ne félj”. 

Tapasztalatból tudjuk, hogy a félelem túszként tart minket, de amikor megnyílunk Isten előtt, ő kiszabadít a félelem fogságából.  Félelmünknek sokféle gyökere lehet: megrémítenek a bűneink, elkeserít a múlt, nem gyógyulnak a sebeink, szétesünk az ismétlődő bukásaink miatt, reményvesztettnek érezzük magunkat… 

Isten világos és vigasztaló “Ne félj!” üzenete nekünk is szól. Isten ismeri gyengeségeinket és csak egy dolgot kér tőlünk: gyarlóságainkat, nyomorúságainkat, ezekből fakadó félelmeinket ne tartsuk magunkban, hanem vigyük el Hozzá és tegyük le Elé. Nála az elkeseredés okai a feltámadás lehetőségeivé válnak.

A mai nap imamódjának a Lectio Divinát ajánljuk.  

Szentírási idézet:

Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki jegyese volt egy férfinak, a Dávid házából való Józsefnek. A szűz neve Mária volt. Az angyal belépett hozzá és így szólt: „Üdvözlégy, kegyelemmel teljes! Az Úr veled van! Áldottabb vagy te minden asszonynál!”

Ennek hallatára Mária zavarba jött, és gondolkodóba esett, hogy miféle köszöntés ez.

Az angyal azonban folytatta: Ne félj, Mária! Hisz kegyelmet találtál Istennél! Mert íme, gyermeket fogansz méhedben és fiút szülsz, s Jézusnak fogod őt nevezni! Nagy lesz ő: a Magasságbeli Fiának fogják hívni. Az Úristen neki adja atyjának, Dávidnak trónját. Uralkodni fog Jákob házán mindörökké, és uralmának soha nem lesz vége! (Lk 1,26-33)

Gyakorlat:

Életed mely területén érzed a félelem foglyának magad? Vidd ezt Isten elé, és halld, amint neked is kimondja: “Ne félj!”. Fogadd be szabadító erejét! Milyen változásra hív ez a szabadulás? Kérd, hogy ajándékozzon meg azzal, amire ehhez a változáshoz szükséged van!  

Zene: Harpa Dei: Ave Maria in Hebrew

 

Frissítve: 2023. március 17.