35. nap – Nagyböjt Loyolai Szent Ignáccal

Fotó: Cherry Laithang – Unsplash

Jól képzett férfiak – Jezsuita teológusok a trentói zsinaton

A Jézus Társasága kezdeti időszakában a pápa nagy hasznát vette a Párizsban végzett jezsuitáknak. Ignác két társát, Diego Laynezt és Alonso Salmeront elküldte a trentói zsinatra, hogy teológiai szakértelmükkel segítsék a püspököket. Ennek a zsinatnak az volt a célja, hogy a reformációra adott válaszként megújítsa a katolikus egyházat.

Bár napközben a két jezsuita püspökök és bíborosok társaságában volt, Ignác ragaszkodott hozzá, hogy maradjanak két lábbal a földön, szegény helyen szálljanak meg, és szabadidejükben ispotályokban dolgozzanak.

 

Egy megfontolandó gondolat

Bár csak kb. harmincéves volt, földi szolgálata során Jézus tanújelét adta, hogy remekül ismerte és értette mind az emberi természetet, mind a szeretet Istenét. Ettől volt olyan bölcs a tanítása. 

Fontolgasd, hogy az évek folyamán te hogyan váltál bölcsebbé!

Kérnek tőled tanácsot az emberek?

Ahhoz, hogy igazán megértsük önmagunkat és másokat, meg kell fontolnunk, mit jelent embernek lenni.

Látsz olyan területeket az életedben, ahol még növekedhetsz, ahol hasznodra válna némi önreflexió?

 

Szentírási rész

(A mai napra a képzeleti szemlélődés imamódot javasoljuk)

Salamon szerette az Urat, s apjának, Dávidnak parancsai szerint járt, kivéve azt, hogy a magaslatokon áldozott, s gyújtott füstölőszert. Elment tehát Gibeonba, hogy ott áldozzon – az volt ugyanis a legfőbb magaslat –, s ezer áldozati állatot mutatott be Salamon egészen elégő áldozatul azon az oltáron, Gibeonban.

Éjszaka aztán megjelent az Úr Salamonnak álmában és azt mondta: »Kérj, amit akarsz, s megadom neked.« Azt mondta erre Salamon: »Te a te szolgáddal, apámmal, Dáviddal nagy irgalmasságot cselekedtél, minthogy hűséggel, igazsággal s irántad egyenes szívvel járt színed előtt: megőrizted iránta nagy irgalmasságodat, s fiút adtál neki, s az ma az ő trónján ül. Nos tehát, Uram, Isten, te királlyá tetted szolgádat, apám, Dávid helyett: de én kicsiny gyermek vagyok, s nem tudok kimenni-bejönni, s itt áll szolgád a nép között, amelyet kiválasztottál, e mérhetetlen nép között, amelyet sokasága miatt megszámlálni, s megolvasni sem lehet. Adj tehát szolgádnak értelmes szívet, hogy ítélni tudja népedet, s megkülönböztethesse a jót és a rosszat, hisz ki tudná ítélni e népet, ezt a te hatalmas népedet?«

Tetszett e beszéd az Úrnak, hogy ilyesmit kért Salamon. Azt mondta azért az Úr Salamonnak: »Mivel ezt kérted, s nem kértél magadnak sem hosszú életet, sem gazdagságot, s nem kérted ellenségeid életét, hanem bölcsességet kértél magadnak, hogy igazságot szolgáltathass: íme, szavad szerint cselekszem veled, s olyan bölcs és értelmes szívet adok neked, hogy hozzád hasonló sem előtted nem volt, sem utánad nem lesz. (1Kir 3,3-12)

 

Zene: O Sapientia (Robert Ramsey – Cappella Quinqueecclesiensis)

A trentói székesegyház

A trentói San Vigilio székesegyházban hirdették ki a zsinat határozatait. 

(Fotó: zonareligione.deascuola.it)

Frissítve: 2022. április 03.