36. nap – Nagyböjt Loyolai Szent Ignáccal

Ignác a jezsuiták püspöki kinevezése ellen érvel (Rene de los Reyes)

Az egyszerű életvitel fenntartása – A jezsuiták ne legyenek se püspökök, se bíborosok

Ignácot valószínűleg nagyon bosszantotta volna a gondolat, hogy egy jezsuita pápa legyen. Hiszen a Jézus Társasága rendalkotmányába foglalta, hogy a jezsuiták ne fogadjanak el se püspöki, se bíborosi méltóságot. 

Nem kevés időt töltött a pápa, bíborosok és fontos laikusok, mint például a Madama (Habsburg Margit) felkeresésével, támogatásukat kérve, hogy elhárítsa az egyes jezsuiták püspöki kinevezésére irányuló kéréseket. Bár látta, hogy szükség van jó püspökökre, nem gondolta, hogy jezsuitáknak kellene betölteniük ezeket a szerepeket.

Azt akarta, hogy a jezsuiták szegénységükről és egyszerű életükről legyenek híresek, és ezt nemigen tudták volna fenntartani, ha elvállalják az egyház hercegeinek szerepét.

 

Egy megfontolandó gondolat

Ignác a lelkigyakorlataiban arról ír, hogy a pénzsóvárságot a megbecsülés iránti vágy követi, ami viszont a kevélység bűnéhez vezet. Úgy tartotta, szinte minden rossz visszavezethető erre a három dologra: a kapzsiságra, a tiszteletvágyra és a kevélységre. 

E veszély ellenében Ignác arra biztatta a jezsuitákat, vágyjanak a szegénységre, arra, hogy rosszat gondoljanak róluk, és az alázatra. 

Ideális esetben jó, ha van annyi önbizalmunk, hogy nem érezzük szükségét mások elismerésének, és annyira szabadon bánunk azzal, amink van, hogy nagylelkűen adunk, és nem várunk viszonzást.

Vágysz imádkozni azért, hogy megkapd Isten gyermekeinek szabadságát?

 

Szentírási rész

(A mai nap imamódjának a képzeleti szemlélődést ajánljuk)

A meghívottaknak pedig példabeszédet mondott, mert megfigyelte, hogy hogyan válogatják az első helyeket. Ezt mondta nekik: »Amikor lakodalomba hívnak, ne ülj az első helyre. Nehogy előforduljon, hogy ha nálad előkelőbbet is meghívtak volna, odajöjjön az, aki téged és őt is meghívta, és azt mondja neked: ‘Add át a helyedet!’ És akkor szégyenszemre az utolsó helyet kell elfoglalnod. Ha tehát meghívnak, menj, telepedj le az utolsó helyre. Akkor odajön majd az, aki meghívott, és ezt mondja neked: ‘Barátom! Menj följebb!’ Így tiszteletet ébresztesz az egész vendégsereg előtt. Mert aki magát fölmagasztalja, megalázzák, és aki magát megalázza, fölmagasztalják.«

Annak pedig, aki őt meghívta, ezt mondta: »Amikor ebédet vagy vacsorát adsz, ne a barátaidat és testvéreidet hívd meg, se a rokonaidat és gazdag szomszédaidat, akik majd téged is meghívnak és viszonozzák neked. Amikor vendégséget rendezel, hívd meg a szegényeket, bénákat, sántákat, vakokat. Így boldog leszel, mert ők nem tudják azt viszonozni neked. De amikor az igazak feltámadnak, megkapod jutalmadat.« (Lk 14,7-14) 

Zene: Nyolc boldogság (Taizé)

Ignác cipője

Az alaposan elkoptatott lábbeli Ignác szobájában, Rómában, az Il Gesù templom mellett ma is megtekinthető.

(Fotó:www.ignatianspirituality.com)

Frissítve: 2022. április 03.