37. nap – Nagyböjt Loyolai Szent Ignáccal

Magvető (Van Gogh)

Kialakul a jezsuiták szervezeti felépítése – Portugáliában és Spanyolországban jezsuita rendtartományok alakulnak

A Jézus Társasága szellemiségét leginkább az jellemezte, hogy azokat a területeket keresték, ahol a legnagyobb volt a szükség, aztán tőlük telhetően mindent megtettek e szükségek enyhítésére. A monasztikus rendektől eltérően – amilyenek például a bencések, akik monostorokban élnek, sokszor nagy létszámú közösséget alkotva –, a jezsuiták jellemzően 2-3 fős közösségekkel indultak.

A felettesek rangsora világos volt. Ignác generálisként (általános elöljáróként) volt legfelül, felette csak a pápa állt. A jezsuiták megalapításától számított hat éven belül már tartományi elöljárók is működtek Spanyolországban, Itáliában és Portugáliában. Általában minden városnak vagy műnek megvolt a maga helyi elöljárója. Mindenki, aki felelős volt másokért, rendszeresen írt Ignácnak Rómába, tájékoztatta, hogyan mennek a dolgok a területén, és választ is kapott – biztató, tájékoztató, néha változtatásokat javasló sorokat. 

Ignác a római irodájából levelek ezreit írta a világszerte élő jezsuitáknak. Ezek a levelek nem mindig olyan írások, amilyeneket egy vallási vezetőtől várnánk. A spanyol jezsuitáknak például, akik növelni szerették volna a napi imádságuk idejét, nemmel válaszolt, mondván, munka van, és azt el kell végezni. 

 

Egy megfontolandó gondolat

Ignác több ezer levelet írt jezsuita társainak, akik a tanácsát vagy segítségét kérték, és a rengeteg jótevőnek, akik lehetővé tették a jezsuitáknak, hogy új művekbe kezdjenek.

Bár a levélírás egyeseknek kicsit idejétmúltnak tűnik, talán ismersz valakit, aki örülne, ha felhívnád telefonon, küldenél neki egy e-mailt vagy akár kézzel írt levelet: örülne a bátorító szavaknak, a hála vagy az együttérzés kifejezésének. Eszedbe jut valaki? 

 

Szentírási rész

(A mai nap imamódjául a Lectio Divinát ajánljuk)

Azt mondom: Aki szűken vet, szűken is arat; és aki bőven vet, bőven is arat. Mindenki úgy adjon, ahogyan eltökélte szívében, ne kedvetlenséggel vagy kényszerűségből, mert Isten a jókedvű adakozót szereti. Isten pedig elég hatalmas, hogy minden kegyelmét bőven árassza rátok, hogy mindig, mindennel teljesen el legyetek látva, és bőven teljék minden jótéteményre. (2Kor 9,6-8)

 

Zene: Minden, mi él (Assisi Szent Ferenc)

Ignác íróasztala

A római Il Gesù templom szomszédságában található Ignác mai napig megőrzött szobája, benne íróasztala és szekrénye.  

(Fotó: DWB Ignatian Pilgrimage)

Frissítve: 2022. április 03.