38. nap – Nagyböjt Loyolai Szent Ignáccal

Seckau-i apokalipszis (Herbert Boeckl) – freskó a Seckau-i apátság (Ausztria) Angyal-kápolnájában: Fülöp és az etióp kincstárnok

 

A jezsuiták és az oktatás – A római kollégium megalapítása – A fiúk és a papság oktatása

A Jézus Társaságát megalapító eredeti dokumentum egyike, a Formula Instituti szerint a jezsuiták egyik fő munkája a fiatalok oktatása a hit dolgaira. Ebben az időszakban, a 16. század közepén, nyilvánvaló volt, hogy általánosabb oktatásra van szükség – nemcsak néhány gazdag ember számára, hanem mindazoknak, akiknek ez hasznos lehet, és a hit dolgai mellett a humán és reáltudományokban is.

A jezsuiták bárhová mentek, hamar iskolákat alapítottak. A legtöbbjük kicsiként indult, egy tehetős jótevő által adományozott nagy lakóházban. De akkora szükség volt rájuk, hogy hamarosan szinte mindegyikük köztiszteletben álló, e célra épült tanulmányi központtá nőtte ki magát. 1551-ben az elsők egyikeként megalapították a Római Kollégiumot (Collegium Romanum), ahol mindenféle korú fiút tanítottak, egészen egyetemi szintig. Az intézmény különösen is azok filozófia- és teológiaoktatására irányult, akik jezsuiták szerettek volna lenni. 

 

Egy megfontolandó gondolat

A kereszténység történetei és hagyományai nem túl régen még az általános műveltség részét képezték szinte mindazok számára, akik a nyugati világban nőttek fel. 

Manapság kevés fiatal tudna válaszolni a kereszténységre vonatkozó legalapvetőbb kérdésekre is. 

Fontolgathatod, hogy miként adja tovább a kereszténységet az egyik nemzedék a másiknak.

Van ebben szereped neked is?

 

Szentírási rész

(A mai nap imamódjául a képzeleti szemlélődést ajánljuk)

Ezek után az Úr angyala így szólt Fülöphöz: »Kelj föl és menj délre, arra az elhagyatott útra, amely Jeruzsálemből Gázába visz le!« Az fölkelt tehát, és elment. S íme, egy etióp férfi, Kandakénak, az etiópok királynőjének hatalmas udvari tisztje és minden kincsének kezelője, aki Jeruzsálembe jött imádkozni, visszatértében kocsiján ülve Izajás prófétát olvasta. Ekkor a Lélek így szólt Fülöphöz: »Menj oda, és szegődj ahhoz a kocsihoz!« Amint Fülöp odasietett és hallotta, hogy Izajás prófétát olvassa, megszólította: »Azt gondolod, hogy érted, amit olvasol?« Az így felelt: »Hogyan érteném, ha nincs, aki megmagyarázza nekem?« Megkérte tehát Fülöpöt, hogy szálljon fel és üljön melléje.

Az Írás helye pedig, amelyet olvasott, ez volt:

»Mint a bárány, amelyet leölésre visznek,

és mint a juh, mely nyírója előtt elnémul,

nem nyitotta ki száját.

Megaláztatásban hoztak fölötte ítéletet.

A sorsával ki törődik?

Hisz életét elvették e földön«.

Erre az udvari tiszt megkérdezte Fülöpöt: »Kérlek, kiről mondja ezt a próféta, önmagáról vagy valaki másról?« Ekkor Fülöp megnyitotta száját, s ebből az Írásból kiindulva hirdette neki Jézust. Amint haladtak az úton, egy vízhez értek. Erre az udvari tiszt így szólt: »Íme a víz; mi gátol abban, hogy megkeresztelkedjem?« Azután megállította a kocsit. Mindketten lementek a vízbe, Fülöp és az udvari tiszt, és megkeresztelte őt. (ApCsel 8,26-38)

 

Zene: Bölcsesség és nővérei (Hildegard von Bingen)

A Collegium Romanum

 

Az 1551-ben alapított iskola hamarosan kicsinyek bizonyult, ezért 1584-ben XIII. Gergely pápa támogatásával épült fel a Collegium Romanum épülete. Jelenleg egyik része középiskola, másik része az olasz kulturális minisztériumnak ad helyet. A jezsuita oktatás 1873 óta a Gergely Egyetemen zajlik.

Frissítve: 2022. április 03.