41. nap – Nagyböjt Loyolai Szent Ignáccal

Fotó: McKenna Phillips – Unsplash

Az imádság és munka összehangolása – Közös zsolozsmázás

Egészében véve Ignác jól kijött az első két egyházfővel, akik római tartózkodása alatt a pápai trónon ültek: III. Pállal és III. Gyulával. Mindig próbált embereket biztosítani a pápa által fontosnak tartott missziók számára. A pápák is értették Ignác új szerzetesrendjét és annak működésmódját. De III. Gyula 1555-ben bekövetkezett halála után egy új, az előzőktől nagyon eltérő pápa került hivatalba, IV. Pál, a korábbi Carafa bíboros.

Míg Ignác hitt abban, hogy a protestánsokat értelmes vitákkal és jó példával vissza lehet téríteni a katolikus nyájba, Carafa megalapította a római inkvizíciót, hogy mindezt erővel tegye. Miközben Ignác támogatta a szegény zsidókat, Carafa gettót épített, hogy oda zárja be őket. Carafa spanyol pápai nunciusként egyre jobban meggyűlölte a spanyolokat, s IV. Pálként durva és néha erőszakos módon akarta megújítani az egyházat.

A tradicionalista IV. Pál ragaszkodott ahhoz, hogy a jezsuiták a többi szerzetesrend mintáját kövessék, és naponta többször gyűljenek össze zsolozsmázni. Ez viszont nagyon megzavarta a munkájukat. A jezsuita ima rendje szerint a rendtagok egyénileg mondják a zsolozsmát, egy órát személyes imában töltenek, és közösen általában csak a nap kezdetén vagy végén imádkoznak. 

Ignác hiába próbálta érvekkel meggyőzni a pápát, így aztán sokat imádkozott, hogy enyhüljön meg az egyházfő szíve. Ez nem következett be, de IV. Pál négy év pápaság után meghalt, anélkül, hogy valaha is hivatalosan életbe léptette volna a jezsuita rendre vonatkozó „reformját”, így az vele ment a sírba. 

 

Egy megfontolandó gondolat

Néha nagyon keskeny a határ aközött, hogy küzdünk az igazságért, illetve hogy elfogadjuk, amit nem tudunk megváltoztatni, anélkül, hogy ez felőrölne minket. Ignác sosem fogadta el béketűrően azt, amit helytelennek érzett.

Arra biztatta övéit, hogy világosan fogalmazzák meg az álláspontjukat, próbálkozzanak egyenesbe hozni, amit lehet. De amikor nem sikerül, akkor fogadják ezt Isten akarataként, és lépjenek tovább. Sosem voltak álmatlan éjszakái amiatt, hogy nem sikerült megváltoztatnia a pápa elgondolását. 

Vannak olyan dolgok az életedben, amelyeket nem tudsz megváltoztatni, és ez felemészt?

Helyezd őket Isten kezébe!

 

Szentírási rész

(A mai napra a Lectio Divinát ajánljuk imamódul)

A testvéri szeretet maradjon meg bennetek! Ne feledkezzetek meg a vendégszeretetről, mert általa egyesek tudtukon kívül angyalokat fogadtak be szállásra. Emlékezzetek meg a foglyokról, mintha ti is velük együtt foglyok volnátok, és azokról, akiket nyomorgatnak, mint akik magatok is testben vagytok. Tisztességes legyen a házasság mindenben, és szeplőtlen a házaságy; mert a paráznákat és a házasságtörőket megítéli Isten.

Legyen viselkedésetek fösvénység nélkül való, elégedjetek meg azzal, amitek van; mert ő mondta:

»Nem hagylak el, s nem távozom el tőled«.

Hiszen nincs itt maradandó városunk: az eljövendőt keressük. Általa mutassuk be tehát Istennek mindenkor a dicséret áldozatát, azaz ajkunk gyümölcsét, amely az ő nevét magasztalja.

A jótékonyságról pedig és a javak elosztásáról ne feledkezzetek meg, mert az ilyen áldozatok tetszenek Istennek. (Zsid 13,1-5.14-16) 

 

Zene: A mélységből hozzád kiáltok, Uram (Szvorák Katalin)

Zsolozsma a Heiligenkreuz-i ciszter apátságban

A zsolozsma hagyományosan nyolc imaórából állt. Ignác idejében a monasztikus rendek az éjszakai imaórában 12, a reggeli és esti dicséretben öt, illetve négy, a napközi imaórákban három zsoltárt énekeltek a himnusz és az olvasmányok mellett.

(Fotó: http://sztkereszt.blogspot.com)

Frissítve: 2022. április 03.