43. nap – Nagyböjt Loyolai Szent Ignáccal

Ignác szobra a sírja fölött Rómában, az Il Gesù templomban

Loyolai Szent Ignác – A szentté avatás

Élete vége felé Ignác élettörténete nagy részét, bár vonakodva, de elmondta titkárának, Gonçalvez da Câmarának. A Jézus Társasága kezdeti időszakában a jezsuiták nagyon szerettek volna többet tudni erről az eléggé titkolózó emberről. Elmentek azokra a helyekre, ahol Ignác élt, és kérdezősködtek róla. Például meglepő módon Manresában az egy évnél rövidebb tartózkodása után még ötven esztendővel is sokan emlékeztek róla szóló történetekre; egyeseket olyan öregek meséltek, akik személyesen ismerték őt, másokat olyanok, akik gyermekkorukban a szüleiktől és nagyszüleiktől hallottak róla. 

Ignácot – barátjával és társával, Xavéri Ferenccel együtt – XV. Gergely pápa avatta boldoggá, majd szentté 1622-ben.  

 

Egy megfontolandó gondolat

Sokat tanulhatunk az emberek élettörténetéből. Az egyház bizonyos embereket szentnek tart. Az ő életükben van valami, ami példamutató számunkra. Mint Ignác esetében is, elfogadjuk, hogy a szentek is bűnös emberek voltak, de mélyen vágytak arra, hogy amennyire csak tudják, szolgálják az Urat. 

Téged talán nem fognak szentté avatni, de te is arra vagy meghívva, hogy szent életet élj. 

Kérd Istent, adja meg a kegyelmet, hogy amennyire a képességeidből telik, a lehető legjobban megismerd, szeresd és szolgáld Őt!

 

Szentírási rész

(A mai napra a Lectio Divinát ajánljuk imamódul)

Tapsoljatok mindnyájan, nemzetek,

örvendezzetek Istennek ujjongó szóval,

mert az Úr felséges, rettenetes,

hatalmas királya ő az egész földnek.

Alánk vetette a népeket,

lábunk alá a nemzeteket.

Kiszemelte nekünk örökségünket,

Jákob ékességét, melyben kedvét leli.

Ujjongás közepette felvonul az Isten,

harsonazengés között az Úr.

Zengjetek Istennek, zsoltárt zengjetek,

zengjetek királyunknak, zengedezzetek.

Mert Isten az egész föld királya,

zengjetek bölcsességgel.

Isten uralkodik a nemzeteken,

s ül szent trónusán az Isten.

Egybegyűlnek a népek fejedelmei

Ábrahám Istenének népével,

mert az Istené a föld pajzsa:

s igen fenséges ő. (Zsolt 47)

 

Zene: Gloria (Palestrina)

 

Ma befejeződik Ignác élettörténete. 

A következő napokban figyelmünket a Szent Háromnapra összpontosítjuk: az utolsó vacsorára, Jézus halálára és feltámadására.

Javasoljuk, hogy folytatásaként vegyél részt egy rövid személyesen kísért Szent Ignác-i lelkigyakorlaton. A Manrézában és online is van rá lehetőség. (www.manreza.hu)

Frissítve: 2022. április 13.