5. nap – Barátainak nevez bennünket

Reggeli felajánló ima

„Nem nevezlek többé szolgának benneteket, mert a szolga nem tudja, mit tesz ura. Barátaimnak mondalak benneteket, mert amit hallottam Atyámtól, azt mind tudtul adtam nektek.” (Jn 15,15)

Jézus Krisztus a barátainak hív minket, s olyan személyes és bensőséges szövetséget ajánl fel nekünk, amely a szeretetből fakad. Közbenjár értünk az Atyánál, kapcsolódik hozzánk, és erre a kapcsolódásra hív minket is. Osztozni vágyik az életünkben, és ezt kínálja fel nekünk is. Nemcsak barátként tekint ránk, de szívének legbecsesebb kincsei is mi vagyunk. A Vele való kapcsolatban a világot is az Ő tekintetével szemlélhetjük. Így osztozhatunk az Ő örömében és a szenvedéseiben is. Ebben a kötődésben válunk képessé arra, hogy felajánljuk életünket Jézusnak. Így együtt munkálkodhatunk Vele testvéreink szolgálatában. Ő mindig velünk van és velünk marad, egészen az idők végezetéig. 

Kérdések:

  • Mit jelent számomra Jézus szeretete irántam? 
  • Mikor tapasztaltam meg, hogy kapcsolódunk egymáshoz? Milyen érzéssel töltött el, mivel ajándékozott meg? 
  • Tapasztaltad-e már, hogy munkatársának hív?  Hogyan válaszoltál erre a hívásra? Mit jelent számodra Jézus munkatársának lenni? 

Befejezem egy imával: Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség

Frissítve: 2020. június 08.