5. nap – Nagyböjt Loyolai Szent Ignáccal

Keresztelő János (14. századi orosz ikon)

A királyi udvarban – Gazdag és híres emberek társaságában

Arévelóban és a királyi udvarban a fiatal Iñigo megtanulta a spanyol nemesektől elvárt viselkedésmódot és erkölcsi életet. Örömét lelte a lovagi tornákban és a kardvívásban. Ferdinánd király és udvarnépe gyakori látogató volt Arévelóban, így a Loyolából való fiatal lovag reménykedhetett abban, hogy egyszer majd a királyi udvarban élhet az uralkodó szolgálatában.

Iñigo elég lobbanékony és forrófejű volt, könnyen harcba keveredett. Bár sosem nősült meg, élvezte a nők társaságát, és nem mindig az egyház tanításának megfelelően bánt velük. A szóbeszéd szerint egy nővel folytatott viszony volt az oka, hogy egy galíciai férfi, Francisco de Hoyo, sok éven át az egész országban követte és többször megpróbálta meggyilkolni. Az biztos, hogy amikor Iñigo lábadozott, álmodozásai tárgya egy hölgy volt a királyi udvarból. 

 

Egy megfontolandó gondolat

A gazdagság, a hatalom és a fontos emberek társasága nagyon csábító lehet. Önteltséget okozhat, és különleges bánásmódra való jogosultság érzetét keltheti, ami kevés tiszteletet tanúsít a jelentéktelennek tekintett személyek felé. 

Fontolgasd olyan emberek viselkedését, akiknek nincs idejük azokra, akiket maguknál alacsonyabb rendűnek tartanak, és olyan magas pozícióban lévő személyek viselkedését is, akik meglepően nyitottak és tiszteletteljesek az egyszerű emberek iránt.

 

Szentírási rész

(A mai nap imamódjának a képzeleti szemlélődést ajánljuk)

„»Viperák fajzata! Ki tanított titeket menekülni a jövendő haragtól? Teremjétek hát a megtérés méltó gyümölcseit, és ne mondogassátok magatokban: ‘Ábrahám a mi atyánk’. Mert mondom nektek: Isten képes ezekből a kövekből is fiakat támasztani Ábrahámnak. A fejsze már a fák gyökerén fekszik. Minden fát, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágnak és tűzre vetnek.«

Ekkor megkérdezte őt a tömeg: »Mit cselekedjünk tehát?« Ő ezt felelte nekik: »Akinek két köntöse van, ossza meg azzal, akinek nincsen; és akinek ennivalója van, hasonlóképpen tegyen.« Odajöttek a vámosok is, hogy megkeresztelkedjenek, és megkérdezték tőle: »Mester! Mit cselekedjünk?« Ő ezt válaszolta nekik: »Semmit ne követeljetek azon felül, ami elő van írva nektek.« Megkérdezték őt a katonák is: »Hát mi mit cselekedjünk?« Azt mondta nekik: »Senkit se bántalmazzatok, ne zsaroljatok, és elégedjetek meg a zsoldotokkal.«” (Lk 3,7b-14)

 

Zene: Bárcsak (Enya – Voces8)

Fénykép: Az Üdvözítő temploma Arévalóban

A templom Nagy Konstantin rendeletére 335 körül épült.

(Fotó: Wikimedia – ’Zarateman’)

Ha szeretné a holnapi naptól kezdődően közvetlenül az e-mail fiókjába kapni a „Napi leveleket”, akkor iratkozzon fel az alábbi űrlapon. Leveleinket a e-mail címről küldjük. Előfordulhat, hogy a levél a spam mappába érkezik, kérjük ellenőrizze és jelölje biztonságos e-mail címnek.

Titulus:
Vezetéknév:*
Keresztnév:*
E-mail cím:*
Honnan kapcsolódik be a lelkigyakorlatba?:
Hol hallott a lelkigyakorlatról?: Manréza hírlevélben kaptam meg
jezsuita.hu-n olvastam
Jezsuiták barátai Facebook bejegyzésben
Egyéb
Szeretne-e adományával hozzájárulni a lelkigyakorlat költségeihez?:

A lelkigyakorlaton való részvétel ingyenes, de hogy a jövőben is hasonló tartalmakkal készülhessünk, minden pénzadományt  köszönettel fogadunk az alábbi számlaszámon.

Kedvezményezett neve: JTMR Manréza
Számlaszám: 10702019-19014056-55500005 (CIB Bank)
Kedvezményezett címe: 2099 Pilisszentkereszt-Dobogókő, Téry Ödön u. 6.

Munkánkat segítheti azzal is, ha május 20-ig  rendelkezik személyi jövedelemadója egy százalékáról a Jézus Társasága Alapítvány javára (Adószám: 18064333-2-42)!

 

Frissítve: 2022. március 07.