6. nap – Krisztus bennünk él

Reggeli felajánló ima

„Azon a napon majd megtudjátok, hogy Atyámban vagyok, ti bennem, s én bennetek.” (Jn 14,20)

Isten határtalan szeretetében arra vágyik, hogy a szívünkben lakjon. Jézus ezt a meglepő ígéretet hagyja tanítványaira halála előtt. Mindegyikünkben jelen akar lenni, mindegyikünk szívében ott akar élni. Szent Pál erről tesz tanúbizonyságot, amikor kijelenti, hogy már nem ő, hanem Krisztus él benne. Ez a legvégső horizont, ami felé a Szentlélek vezet bennünket hitéletünk során. A Szentlélek arra törekszik, hogy a keresztény ember Krisztus testének tagjává válhasson, testben, szellemben és lélekben. Végső soron erre vágyunk és alázatos szívvel kérjük, kérhetjük ezt, tudva, hogy saját erőnkből soha nem leszünk képesek elérni. Hisszük, hogy a Krisztussal való azonosulás a Szentlélek élete bennünk és az Egyházban. Ez pedig az eucharisztia révén adatik meg, egészen kivételes módon. Krisztus az eucharisztiában adja nekünk önmagát, saját testét és vérét. Így vonja a mi szívünket saját szívébe. Ez tesz képessé bennünket arra, hogy úgy érezhessünk és cselekedhessünk, ahogy Ő. 

Reflexió: 

Mire figyelek?  Mi fontos az életemben?  Mire irányul az életem?  Milyen vágyakat hordozok a szívemben? Hol van a kincsem? 

„Ahol a kincsed, ott a szíved is.” (Mt 6,21)

Befejezem egy imával: Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség

Frissítve: 2020. június 08.