6. nap – Nagyböjt Loyolai Szent Ignáccal

Harc a helyi papsággal (Rene de los Reyes)

Harc otthon, Loyolában – Iñigo kardot ragad a helyi papság ellen

Időnként Iñigo visszatért Loyolába, hogy felkeresse a családját. Ezek a látogatások nem feltétlenül rokonokkal töltött csendes napokat jelentettek. 1515 húshagyó keddjének éjszakáján bátyjával, Pedróval – aki pap volt – részt vett valamiben, amit a helyi rendőrbíró „előre megfontolt, hatalmas bűncselekményként” írt le. 

Feltehetőleg rátámadtak a helyi papságra, s fenyegetéssel próbálták rávenni őket, hogy adjanak Pedrónak egy jól jövedelmező egyházi javadalmat. A bírósági felelősségre vonás elkerülése végett Iñigo Pamplonába menekült, és védelmet kért a helyi püspöktől, mondván, ő egy tonzúrát felvett egyházi személy. (Akkoriban sok gazdag család fiatal fiúgyermeke próbált meggazdagodni az egyházban. Ennek a folyamatnak része volt egy előzetes elköteleződés, amit a tonzúra felvételének neveztek, és szimbolikus hajvágást jelentett. Ez azzal az előnnyel járt, hogy nem világi, hanem egyházi igazságszolgáltatásnak voltak alávetve.)  

A püspök börtönbe vetette Iñigót, de az egyházi bíróság szabadon bocsátotta – a helyi rendőrbíró tiltakozása ellenére, miszerint a hosszú hajú, előkelő ruhába öltözött Iñigo nem egyházi személy. Iñigo boldogan visszatért Arévelóba. 

 

Egy megfontolandó gondolat

Ignáchoz hasonlóan sokan fiatalkorukban olyan dolgokat tesznek, amelyek beismerése későbbi életkorukban zavarba hozza őket. Egészségesebb beismerni a hibákat és bukásokat, bocsánatot kérni és továbblépni, mint bűnös titkokat őrizgetve élni. 

Talán vannak olyan emberek a családodban vagy a barátaid között, akik megbocsátásra szorulnak – esetleg akár te magad is. Néha nehezünkre esik megbocsátani múltbeli téves ítéleteinket. Van bármi is, amit meg kell bocsátanod? 

 

Szentírási rész

(A mai nap imaformájának a Lectio Divinát ajánljuk)

„Így szól az Úr Mózeshez: »Szólj Izrael fiainak egész gyülekezetéhez és mondd nekik: Szentek legyetek, mert én, az Úr, a ti Istenetek, szent vagyok!

Ki-ki tisztelje atyját és anyját. Szombatjaimat tartsátok meg: én, az Úr, vagyok a ti Istenetek.

Amikor földed terményeit aratod, ne arasd le egész a föld színéig és ne szedd össze az elmaradt kalászokat; szőlődben se szedd össze az elmaradt gerezdeket, s a lehullott szemeket: hadd szedjék össze a szegények és a jövevények – én, az Úr, vagyok a ti Istenetek.

Ne lopjatok, ne tagadjatok le semmit és ne csalja meg egyiktek a másikat!

Ne esküdjél nevemre hamisan, hogy meg ne szentségtelenítsd Istened nevét – én vagyok az Úr!

Ne keress ürügyet felebarátod ellen, és erőszakkal se nyomd el őt! Napszámosod bére ne maradjon reggelig tenálad!

Ne átkozz süketet és ne tégy gáncsot vak elé: féld az Urat, a te Istenedet – mert én vagyok az Úr!

Ne kövess el jogtalanságot és ne ítélj igazságtalanul! Ne nézd a szegény személyét, s ne légy tekintettel a hatalmas arcára: igazság szerint ítélj felebarátodnak. Ne légy rágalmazó, se besúgó a nép között. Ne törj felebarátod vérére – én vagyok az Úr!

Ne gyűlöld testvéredet szívedben, hanem fedd meg nyíltan, hogy ne legyen bűnöd miatta.” (Lev 19,1-3.9-17)

 

Zene: Tégy engem békéd eszközévé (Assisi Szent Ferenc – Deme Csaba és a Kájoni Kar)

Ignác megkeresztelésének helye

 

A keresztelőkút Azpeitia plébánia-templomában, a Szent Sebestyén templomban található. Feltehetőleg ez volt az a javadalom, amelynek megszerzéséért Ignác és bátyja harcba keveredett a helyi papsággal.

(Fotó: DWB Ignatian Pilgrimage)

Ha szeretné a holnapi naptól kezdődően közvetlenül az e-mail fiókjába kapni a „Napi leveleket”, akkor iratkozzon fel az alábbi űrlapon. Leveleinket a e-mail címről küldjük. Előfordulhat, hogy a levél a spam mappába érkezik, kérjük ellenőrizze és jelölje biztonságos e-mail címnek.

Titulus:
Vezetéknév:*
Keresztnév:*
E-mail cím:*
Honnan kapcsolódik be a lelkigyakorlatba?:
Hol hallott a lelkigyakorlatról?: Manréza hírlevélben kaptam meg
jezsuita.hu-n olvastam
Jezsuiták barátai Facebook bejegyzésben
Egyéb
Szeretne-e adományával hozzájárulni a lelkigyakorlat költségeihez?:

A lelkigyakorlaton való részvétel ingyenes, de hogy a jövőben is hasonló tartalmakkal készülhessünk, minden pénzadományt  köszönettel fogadunk az alábbi számlaszámon.

Kedvezményezett neve: JTMR Manréza
Számlaszám: 10702019-19014056-55500005 (CIB Bank)
Kedvezményezett címe: 2099 Pilisszentkereszt-Dobogókő, Téry Ödön u. 6.

Munkánkat segítheti azzal is, ha május 20-ig  rendelkezik személyi jövedelemadója egy százalékáról a Jézus Társasága Alapítvány javára (Adószám: 18064333-2-42)!

 

Frissítve: 2022. március 07.