7. nap – Nagyböjt Loyolai Szent Ignáccal

Ignác Madridot elhagyva Navarrába megy (Rene de los Reyes)

Egy új úr szolgálatában – Don Juan elveszíti állását

Iñigo urának, Don Juan Valazquez de Cuellarnak jól fizetett állása volt Kasztília nemzeti kincstárnokaként. Az állással nemcsak pénz járt együtt, hanem birtok is, mint például Arévalo vára, ahol élt, és a hozzá tartozó földekből befolyó jövedelem. Azonban 1516-ban meghalt Kasztília királya, Ferdinánd, és unokája, Károly követte a trónon, aki Spanyol-Németalföldről érkezett. Az új király magával hozta a kíséretét, melynek tagjait szerette volna jövedelmező állásokhoz juttatni. Az anyjáról is gondoskodni akart, így neki adta Don Juan várát.

Iñigo Don Juannal együtt egy szerény házba költözött Madridban, de patrónusa csak egy évvel élte túl vagyonának elvesztését. Halála után az özvegye nem tudta fenntartani a kiterjedt háznépet, így Iñigót két lóval, ötszáz dukáttal és egy ajánlólevéllel elküldte Navarra alkirályához, Nájera hercegéhez. Iñigo északra költözött, Navarrába. 

 

Egy megfontolandó gondolat

Ha visszatekintesz a csalódásokra, amelyek életed folyamán értek, hogyan tudtál a legjobban megbékélni velük?

Volt Istenbe vetett hited? Segített ez a hit? 

 

Szentírási rész

(A mai nap imamódjául a képzeleti szemlélődést ajánljuk)

„Aztán így szólt hozzájuk: »Vigyázzatok és őrizkedjetek minden kapzsiságtól, mert nem a vagyonban való bővelkedéstől függ az ember élete.« Példabeszédet is mondott nekik: »Egy gazdag embernek a földje bőséges termést hozott. Akkor így gondolkozott magában: ‘Mit tegyek? Nincs hová gyűjtsem a termésemet.’ Majd azt mondta: ‘Ezt fogom tenni: Lebontom magtáraimat, nagyobbakat építek, és oda gyűjtöm minden termésemet és vagyonomat. Azután azt mondom lelkemnek: Én lelkem! Van sok javad, sok esztendőre eltéve; nyugodjál, egyél, igyál, élvezd az életet!’ Isten azonban így szólt hozzá: ‘Esztelen! Még az éjjel számon kérik tőled lelkedet. Kié lesz mindaz, amit szereztél?’ Így jár az, aki kincset gyűjt magának, és nem az Istenben gazdag.«” (Lk 12,15-21)

 

Zene: Tisztítsd meg szemem (Sillye Jenő)

Nájera monostora

 

A jelenlegi Santa Maria la Real monostor nyolcvan évig épült, és két évvel azelőtt készült el, hogy Ignác Nájera hercegének szolgálatába állt.

(Fotó: Dietmar Giljohann, Wikimedia)

Frissítve: 2022. március 07.