7. nap – Vele együtt mi is felajánljuk az életünket

Reggeli felajánló ima

„Gyöngeségünkben segítségünkre siet a Lélek, mert még azt sem tudjuk, hogyan kell helyesen imádkoznunk. A Lélek azonban maga jár közben értünk, szavakba nem önthető sóhajtozásokkal.” (Róm 8,26)

Ahogy Jézust elkezdjük egyre mélyebben megismerni, tapasztalhatjuk, hogy ez kivisz saját énközpontúságunkból, és mások szolgálata felé indít el. Arra hív, hogy Őhozzá hasonlóan adjuk oda mi is az életünket a másik emberért. Megtapasztalhatjuk, hogy gyengeségeink és korlátaink ellenére életünk hasznos a másik ember számára. Isten szeretetének megtapasztalása, az a tudat, hogy kiválasztott minket és bennünk lakik, emberi méltóságunkat teszi teljessé, erősíti meg. Ez pedig hálával tölt el, és képessé tesz arra, hogy cserébe a sok jóért életünket apostoli készséggel ajánljuk fel. Ezzel a felajánlással a bennünk lakozó önzésünkkel és lustaságunkkal megyünk szembe, amely képes Isten működését akadályozni, illetve megakadályozni bennünk. Arra hív, hogy olyan nagylelkűen válaszoljunk Isten hívására, ahogy Mária is tette Názáretben. Isten nem akarja megmenteni vagy megóvni a világot nélkülünk. Együtt akar dolgozni velünk, számít ránk. Felajánló imánkkal  igent mondunk erre a közös munkára. 

Gyakorlat:

Amikor misére megyek, tudatosítsam, hogy Jézussal fogok találkozni. Induljak el a találkozás vágyával. Úgy hallgassam az olvasmányokat és a liturgia szavait, mintha magának Jézusnak a szájából hangoznának el!  Úgy figyeljem a kenyér és bor átváltoztatásának cselekményét, mintha maga Jézus tenné! Úgy vegyem magamhoz a szentostyát, mintha maga Jézus adná nekem! Úgy fogadjam a záróáldást, mintha maga Jézus adná! 

Befejezem egy imával: Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség

Frissítve: 2020. június 08.