8. nap – Nagyböjt 1. vasárnapja

Fotó: Laczkó Zsuzsa

Az evangéliumi értelemben vett kísértés, a „próbatétel” mindennapi életünk része. Nem véletlen, hogy mind a Teremtés könyvében szereplő első bibliai kísértés, mind Jézus első kísértése a pusztában az étkezéssel kapcsolatos, tehát életünk egy olyan dimenziójával, amellyel elkerülhetetlenül napról napra foglalkoznunk kell. 

Mindennapi valóságunk részét képezik a vágyak és szükségletek, gondolatok és kapcsolatok. Az ellenség – gyöngeségeinket és sebzettségünket kihasználva – kísértéseivel ezek dinamikájába lép be. Éppen ezért mielőtt cselekednénk, érdemes egy pillanatra megállni, távolságot venni és megnézni, mi áll előttünk,  hogy megfontoltan tudjunk dönteni. 

Jézus negyven napot tölt a pusztában, ez az idő a böjt ideje. Számomra is az: megállok, eltávolodom az előttem lévő „ételtől”, időt szánok arra, hogy megfontoljam, mit akarok „enni”, mi az, ami igazán táplál. A mindennapok forgatagában minden összekeveredik és összekuszálódik, így sokszor nehéz felismerni, mi életadó, minek van igazán íze, és mivel mérgezem magam.

A mai nap imamódjának a szentírási szemlélődést ajánljuk.  

Szentírási idézet:

A Lélek a pusztába vitte Jézust, hogy a sátán megkísértse. Negyven nap és negyven éjjel böjtölt, végül megéhezett. Odalépett hozzá a kísértő és így szólt: „Ha Isten Fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré!” Jézus ezt felelte: „Írva van: Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem mindazon igével, mely Isten szájából származik.”

Ezután a szent városba vitte őt a sátán, és a templom oromzatára állította. Így szólt: „Ha Isten Fia vagy, vesd le magad! Hiszen írva van:

Angyalainak megparancsolta:

A tenyerükön hordozzanak téged, hogy kőbe ne üsd a lábadat!”

Jézus ezt válaszolta: „De az is írva van: Ne kísértsd Uradat, Istenedet!”

Végül egy igen magas hegyre vitte őt a sátán. Megmutatta neki a világ valamennyi országát és azok gazdagságát. Azután így szólt: „Ezt mind neked adom, ha leborulsz és imádsz engem!” Ekkor Jézus azt mondta neki: „Takarodj, sátán! Mert írva van: Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!”

Erre otthagyta őt a sátán, és íme, angyalok jöttek és szolgáltak neki. (Mt 4,1-11)

Gyakorlat:

Gondolkodj el azon, általában hogyan, milyen vágyad és szükségleted dinamikáján keresztül lép be a kísértés az életedbe! Mi az, amiben böjtöt kell tartanod, amitől távolságot kell venned, hogy rendbe hozd az életed?

Zene: Bach BWV 564 Adagio in C Major

 

Frissítve: 2023. február 22.