B. Társául szegődni a szegényeknek, a kitaszítottaknak, a méltóságukban sérülteknek a kiengesztelődés és az igazságosság küldetésének jegyében.

Mint a kiengesztelődés és igazságosság küldésében társak, feltett szándékunk, hogy a kiszolgáltatott, kitaszított, perifériára sodort és emberi méltóságuktól megfosztott egyének és közösségek mellé szegődünk. Elkötelezzük magunkat amellett, hogy odaállunk a hatalmi, lelkiismereti és a szexuális visszaélések áldozatai mellé; a világ számkivetettjei mellé; mindazok mellé, akiket a szentírási hagyomány a föld szegényeiként ismer, akiknek jajkiáltására az Úr a felszabadító megtestesülésével válaszol.

Ahhoz, hogy „az úton” Jézus módjára lehessünk társak, mindenekelőtt közel kell lenni az szegényekhez, és ebből fakadóan „a remény Evangéliumát hirdetni a világon ma élő megannyi szegénynek”. A szegényekhez akkor kerülhetünk közel, ha elmerészkedünk az emberi lét perifériáira, a társadalom peremére, és a helyzetnek megfelelő élet- és munkastílust sajátítunk el, ami lehetővé teszi, hogy kísérésünk hiteles legyen. Mindennek eléréséhez feltett szándékunk, hogy a megkülönböztetés adományával a Társaság valamennyi szintjén felmérjük, hogy körünkben kik a leginkább kiszolgáltatottak és kitaszítottak, és megkeressük annak a módját, hogy miként haladhatunk szorosan mellettük.

Olyan utat keresünk a szegényekkel együtt, amely előmozdítja a társadalmi igazságosságot, és átalakítja az igazságtalansághoz vezető gazdasági, politikai és társadalmi struktúrákat; ez az út a személyek, népek és kultúrájuk egymással, a természettel és Istennel történő kiengesztelődésének szükséges feltétele. A bennszülött népek, kultúrájuk és alapvető jogaik támogatása különleges helyet foglal el a kiengesztelődés és igazságosság iránti elköteleződésünk valamennyi területén.

Megerősítjük elkötelezettségünket a bevándorlók, számkivetettek, menekültek, a háborúk és az emberkereskedelem áldozatainak segítésében. Emellett feltett szándékunk, hogy megvédjük az őshonos népek kultúráját és méltóságát. Ebből következően továbbra is a befogadás feltételeinek megteremtésén munkálkodunk, segítjük ezeket az embereket a társadalomba való beilleszkedés folyamatában, és szívünkön viseljük jogaik védelmét.

A társadalmi felelősség vállalásra való neveléssel hozzá akarunk járulni a politikai demokrácia megerősödéséhez, különösen a társadalmi piramis alján élők körében. A Közös Jó keresése iránt elkötelezett társadalmi szervezetek támogatásával szeretnénk ellensúlyozni a „neo-liberalizmus”, a fundamentalizmus és a populizmus különböző formáinak ártalmas következményeit.

Elkötelezzük magunkat az Egyházon belüli és kívüli bántalmazások felszámolása mellett; minden erőnkkel azon vagyunk, hogy az áldozatok meghallgatásra és megfelelő segítségre találjanak, hogy igazságot szolgáltassanak nekik, és a károkat orvosolják. Ez az elkötelezettség magában foglalja a bántalmazás megelőzését szolgáló világos eljárásmódok alkalmazását, a küldetésben lévők folyamatos képzését, valamint komoly erőfeszítéseket a bántalmazás társadalmi gyökereinek feltárására. Ily módon a kiszolgáltatott személyek, különösen a kiskorúak hatékony védelmezésének kultúráját kívánjuk megteremteni.

A befogadás kultúrájának megteremtése, a gyermekek és más kiszolgáltatott személyek jogainak védelme érdekében – számos más magánszemélyhez és intézményhez csatlakozva – a társadalmi struktúrák megváltoztatását szorgalmazzuk.

Ahhoz, hogy az ínséget szenvedők társául szegődjünk, jobban meg kell ismernünk, elemezünk és mérlegelnünk a helyzetüket – így érthetjük meg a maguk mélységében azokat a gazdasági, politikai és társadalmi folyamatokat, amelyek ekkora fokú igazságtalansághoz vezetnek; emellett ki kell vennünk részünket az alternatív megoldási javaslatok megfogalmazásában. Elkötelezzük magunkat a globalizáció folyamatának azon változata mellett, mely a kultúrák sokszínűségét az emberiség közös kincsének ismeri el, védelmezi a kulturális különbözőséget, és bátorítja a kultúrák közötti kapcsolatokat.

A szegények társául szegődünk, s tesszük mindezt Istenbe, az irgalom Atyjába vetett hitünket követve, aki meghív bennünket, hogy a kiengesztelődést, mint az emberiség megújulásának alapját fogadjuk el.

Frissítve: 2019. március 19.