Pride: Patsch Ferenc SJ a homoszexualitásról
Aki Ceaușescu börtönében született: Szőcs László SJ portréja
Sajgó Szabolcs SJ a Szabadság hídon fog misézni
Benedek és Ferenc: a lényegben egyet vallanak

Ignáci lelkiség A mindennapok lelkigyakorlata – 2019-2020

Az Ignáci Lelkiségi Központ szervezésében a 2019-2020-as évben újra lehetőség nyílik a teljes Szent Ignác-i lelkigyakorlat elvégzésére a mindennapokban, 2019. október 20. és 2020. július 26. között. A lelkigyakorlatra azokat a személyeket várjuk, akik szeretnék elmélyíteni imaéletüket, és vágynak arra, hogy mindennapjaikat az Istennel való személyes kapcsolat határozza meg. A részvételi szándékot a jelentkezési lap elküldésével kérjük jelezni szeptember 15-ig.

Isten fizesse meg! Bankkártyás persely a jezsuitáknál – Magyarországon először!

A hagyományos pénzcsörgetős adakozás alternatívájaként hazánkban – tudomásunk szerint – elsőként a jezsuiták pesti Jézus Szíve-templomában állítottak üzembe érintős bankkártyával használható persely-terminált. A masinát Horváth Árpád SJ templomigazgató AutoMáténak keresztelte el, a vámszedőből apostollá lett Lévi-Máté után. Ezzel egyidejűleg debütált ugyanitt az ország legkésőbb kezdődő szentmiséje vasárnap este 22.00 órakor.

A Pápa Imavilághálója Így imádkozott együtt Koronkai Zoltán SJ és csapata Ferenc pápával

A Pápa Imavilághálója – avagy az Imaapostolság – idén ünnepli fennállásának 175., valamint az újjáalkotási folyamat tizedik évfordulóját. Ebből az alkalomból Jézus Szíve ünnepén a Föld minden részéről 52 küldöttség több mint ötezer résztvevővel zarándokolt el Rómába, hogy részt vegyen a megemlékezésen. Köztük volt a magyarok tízfős, fiatalokból álló csoportja, Koronkai Zoltán SJ, a kezdeményezés hazai felelősének vezetésével.

Cselekvő szeretet A leleményes segítés szép példái Kárpátaljáról – így támogatja a helyi karitász a rászorulókat

„Az »Ukrán válság programhoz« a támogatásokat magyarországi és külhoni egyházmegyéktől, a Magyar Katolikus Püspöki Konferenciától, szerzetesrendektől (pl. Jézus Társasága, Szociális Testvérek Társasága), alapítványoktól, egyéb szervezetektől és magánszemélyek adományaiból kaptuk, melynek köszönhetően immár négy éve rengeteg rászoruló embert és családot meg tudunk segíteni. Ezúton is hálásan köszönjük mindenki adományát!”

A Budapest Pride margójára Pride: Patsch Ferenc SJ a homoszexualitásról

A Budapest Pride alkalmából évről-évre sok szó esik a homoszexualitásról. A téma az egyházban is állásfoglalásra késztet, hiszen a nemiség embervoltunk meghatározó összetevője. Az alábbi gondolatmenetet Patsch Ferenc SJ 2007-ben vázolta fel a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán tartott előadásában. Mivel a téma azóta sem veszített időszerűségéből, az alábbiakban a beszédnek a homoszexualitásra vonatkozó részét közöljük.

A hivatás éve Teréz Anya mellett ült a repülőgépen – majd országában elsőként lett jezsuita

Kinley Tshering Bhutánban élő fiatalember épp arról szeretett volna dönteni, hogy pap legyen vagy ne. Jelet kért Istentől – és megkapta. A jelet akkor kapta, amikor észrevette, hogy egy repülés alkalmával Teréz Anya mellé szól a jegye. Ezek után hamarosan csatlakozott a jezsuita rendhez, és 1995-ben ő lett az első bhutáni születésű katolikus pap. Bhután szárazföldi, dél-ázsiai ország, 800 ezer lakosa van, akik háromnegyede buddhista, a fennmaradó egynegyed többsége hindu.

A szentek közössége Kezdeményezés indult egy krisztusi lelkületű családapa, Ozsvári Csaba ötvösművész boldoggá avatására

A boldoggá, illetve szentté avatott személyek nagy része pap vagy szerzetes, miközben az egyház tagjainak nagy többsége házasságban él. A két életformát természetesen nem szabad kijátszani egymás ellen, hiszen Isten szemében egyaránt kedves hivatásokról van szó. Azt viszont, hogy a családos létet választók ugyanúgy az életszentségre kaptak meghívást, mint a klerikusok, nagymértékben erősítheti, ha a Szentszék minél több édesanyát vagy édesapát emel oltárra.

A Pápa Imavilághálója Az Imaapostolság szándéka – 2019. július: az igazságszolgáltatás feddhetetlenségéért

Sürgetem a bírókat, hogy teljesítsék lényeges feladatukat: teremtsék meg azt az igazságosságot, amely nélkül nem létezhet sem rend, sem fenntartható és teljeskörű fejlődés, sem társadalmi béke. Kétségtelen, hogy a világ legnagyobb baja napjainkban a minden téren jelentkező korrupció, mely gyöngít minden kormányt, gyöngíti magát a demokráciát és az igazságosság megvalósításának minden eszközét.