„Cél a kritikai gondolkodás”: így tanítják a történelmet a jezsuita gimnáziumban

A napokban ugyanitt Varga Péter, a miskolci Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium magyar nyelv és irodalom tanára fűzött megjegyzéseket a Nemzeti Alaptanterv körüli vitához, majd – a magyar jezsuiták MIND című lapjában tavaly megjelent írásával – abba nyújtottunk bepillantást, ugyanő hogyan is tanítja az irodalmat. Most ugyanebből a számból Földházi Tamásnak, a történelem munkacsoport vezetőjének gondolatait közöljük.

Mit üzen a történelem a jelennek?

Az 5-8. osztályban az a fő cél, hogy a diák szeresse meg a történelmet, ezért ez a korosztály játékos formában tanul. Persze vannak jegyek is, de a diákok itt elsősorban rajzolnak, maketteznek, eljátszanak csatákat, vagy éppen korhű ruhákba öltözve élik bele magukat a múltba.

A kilencedikesek az országban egyedülálló módon szabadon választhatják meg a történelemtanárukat. A modell zászlóshajója a 11-12. évfolyamos történelemtagozat, ők heti öt órában tanulnak, és ez meg is mutatkozik az eredményeinken: a középiskolák rangsorában e tárgyban rendre az első tízben vagyunk.

A legfontosabb azonban, hogy az órát ne csupán múltbeli események felsorolásának tekintsük, hanem vizsgáljuk meg, a tényekből milyen összefüggéseket lehet tetten érni, és milyen tanulságot lehet leszűrni belőlük a ma számára. Vegyük példának a szabadság, egyenlőség, testvériség hármasát. Az órákon felelevenítjük, hogy ezen eszme jegyében milyen társadalomkísérletek történtek az évszázadok során, és e próbálkozások mit tanítanak a jelen kor emberének.

Az órákon emellett hazaszeretetre próbálunk nevelni, és állásfoglalásra biztatjuk diákjainkat értékek mellett vagy ellen. Ebben az értelemben nincs semleges történelemoktatás, hiszen például a kommunizmushoz való viszonyulásunkban sem lehetünk pártatlanok. Az órákon a politika is szóba kerül, de nem agitációt folytatunk, hanem a közéleti érdeklődés felkeltése, a kritikai gondolkodás fejlesztése a cél; például politikai beszédeket elemzünk, és rávezetjük a diákokat, hogyan lássanak a szavak mögé. Fontos ez, hiszen a jövő elitjét képezzük, és ha ők nem tartják rajta a szemüket a közszereplőkön, akkor ki más fogja megtenni helyettük?

Földházi Tamás

a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium történelem munkacsoport-vezetője

Frissítve: 2020. február 15.