A Csávossy-program

A Csávossy-program megvalósításához kapott 5,7 milliárd forint állami támogatás a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya modern kori történetének legnagyobb ívű fejlesztését teszi lehetővé. Az egyes fejlesztési projektelemekben közös szempontként érvényesül az a törekvés, hogy az érintett ingatlanok és a bennük megnyilvánuló jezsuita szellemiségű szolgálatok hosszú távon fenntarthatók legyenek. Ennek érdekében minden beruházás esetében szem előtt tartjuk az energetikai korszerűsítés, az akadálymentesség és a szolid, de minőségi kialakítás elvárásrendszerét. A régi épületek megújításával, újak kivitelezésével, a szükséges ingatlanvásárlásokkal, a belső kialakítással, eszközök és berendezések megvásárlásával a jezsuita rend küldetésének megvalósításához biztosítjuk a szükséges és elégséges eszközrendszert.

A 2018. év elején indult program célja a magyar jezsuiták küldetését támogató, hosszútávon fenntartható, közösségi, oktatási, kulturális és evangelizációs célú infrastruktúra megteremtése és fejlesztése. A megvalósítandó feladat az 1920-as években jezsuita tartományfőnökként szolgáló, a budai Manréza lelkigyakorlatos házat és noviciátust létrehozó Csávossy Elemérről kapta a Csávossy-program elnevezést, amely az alábbi – részleges önállósággal futó – projekteket foglalja magában:

1. Manréza Lelkigyakorlatos Ház és Rendház (Dobogókő). Az 1990-es évek elejétől az ország egyik legjelentősebb lelkigyakorlatos központjaként működő épületegyüttes energetikai megújítása (új hőközpont kialakítása és a Lelkigyakorlatos Ház homlokzati szigetelése), valamint az épületek belső tereinek kisebb átalakítása valósul meg.

A projekt státusza: kivitelezés zárása (2020. november)

2. Cardoner Hotel és Képzési Központ (Dobogókő). Célunk, hogy az évtizedek óta szállodaként működő (még a kárpótlás keretében a jezsuiták tulajdonába került) ingatlan alkalmassá váljon konferenciák, képzések, találkozók és hasonló, szélesebb közönséget elérő programok szervezésére és befogadására is. Az idők során leromlott épületek teljes belső felújítása mellett a telken új, a vendégeket és az ide látogatókat egyaránt fogadó, modern kápolnát alakítunk ki.

A projekt státusza: kivitelezési közbeszerzési eljárás

3. Ifjúsági Centrum kialakítása (Budapest). A Mária u. 21. sz. alatti foghíjtelken ifjúsági, közösségi és kapcsolódó szállásfunkciókat betöltő új épület jön létre. Az ingatlanon térszint alatt gépkocsiparkolót, a földszinten rugalmasan használható, osztható közösségi tereket, előadótermeket, az emeleteken szemináriumi termeket és szálláshelyeket (vendégszobák, apartmanok) alakítunk ki.

A projekt státusza: felfüggesztve forráshiány miatt (eredménytelen közbeszerzési eljárás lezárva)

4. A Párbeszéd Háza fejlesztése. A projekt keretében a Horánszky utca 18-22. sz. alatti épületegyüttes alagsorának kisebb átalakítása, a belső udvar vízszigetelése, továbbá az épület részleges akadálymentesítése (lift és akadálymentes mosdó kialakítása) valósul meg.

A projekt státusza: kivitelezés folyamatban (várható befejezés: 2021. I. negyedév)

5. A Jézus Szíve Jezsuita Templomot érintő orgonarekonstrukció és felújítás. A Mária utca 25. sz. alatti műemléképület megromlott állagú tetőhéjazatának javítása, az orgona teljes rekonstrukciója, valamint a szentély, a karzat és a hozzájuk kapcsolódó helyiségek felújítása zajlott az alprojekt keretében.

A projekt státusza: lezárult (beszámoló elérhető itt)

6. Életrendezés Házának bővítése Püspökszentlászlón. A fejlesztés eredményeként a lelkigyakorlatos épületben a tetőtér magasításával, a kubatúra csekély bővítésével 42 férőhely jött létre, a komfortfokozat nő, önálló vizesblokkok, ill. nemenkénti zuhanyzót/WC-t alakítottunk ki, továbbá megvalósult a szükséges épületenergetikai és környezetvédelmi (szennyvíztisztítás) modernizáció.

A projekt státusza: kivitelezés befejeződött

7. Az Isteni Ige templom és plébánia energetikai korszerűsítése (Miskolc). A templomépület energetikai szempontú korszerűsítése, a kapcsolódó plébánia közösségi termeinek átalakítása, a templomtér födémének szigetelése volt a projekt célja.

A projekt státusza: lezárult (beszámoló elérhető itt)

8. Közös-Tér Központ kialakítása, kiegészítő támogatás (Miskolc). A cél egyéb egyházi támogatások kiegészítéseként a Fényi Gyula Jezsuita Gimnáziumhoz és Kollégiumhoz kapcsolódó multifunkciós tornacsarnok kivitelezésének befejezése volt.

A projekt státusza: lezárult (beszámoló elérhető itt)

9. Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium energetikai korszerűsítése (Miskolc). Az EFOP-4.1.1-15-2016-00032 sz. támogatás kiegészítése az iskolabővítést célzó kivitelezés befejezése érdekében.

A projekt státusza: lezárult (beszámoló elérhető itt)

Projektazonosító: EGYH-KCP-17-P-0164

Frissítve: 2020. november 12.