A Csávossy-program

A Csávossy-program megvalósításához kapott 5,7 milliárd forint állami támogatás a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya modern kori történetének legnagyobb ívű fejlesztését teszi lehetővé. Az egyes fejlesztési projektelemekben közös szempontként érvényesül az a törekvés, hogy az érintett ingatlanok és a bennük megnyilvánuló jezsuita szellemiségű szolgálatok hosszú távon fenntarthatók legyenek. Ennek érdekében minden beruházás esetében szem előtt tartjuk az energetikai korszerűsítés, az akadálymentesség és a szolid, de minőségi kialakítás elvárásrendszerét. A régi épületek megújításával, újak kivitelezésével, a szükséges ingatlanvásárlásokkal, a belső kialakítással, eszközök és berendezések megvásárlásával a jezsuita rend küldetésének megvalósításához biztosítjuk a szükséges és elégséges eszközrendszert.

A 2018. év elején indult program célja a magyar jezsuiták küldetését támogató, hosszútávon fenntartható, közösségi, oktatási, kulturális és evangelizációs célú infrastruktúra megteremtése és fejlesztése. A megvalósítandó feladat az 1920-as években jezsuita tartományfőnökként szolgáló, a budai Manréza lelkigyakorlatos házat és noviciátust létrehozó Csávossy Elemérről kapta a Csávossy-program elnevezést, amely az alábbi – részleges önállósággal futó – projekteket foglalja magában:

  1. Manréza Lelkigyakorlatos Ház és Rendház (Dobogókő).Az 1990-es évek elejétől az ország egyik legjelentősebb lelkigyakorlatos központjaként működő épületegyüttes energetikai megújítása (új hőközpont és faapríték-tároló kialakítása, valamint a Lelkigyakorlatos Ház homlokzati szigetelése), továbbá az épületek belső tereinek kisebb átalakítása valósult meg.

A projekt státusza: lezárult

  1. Cardoner Hotel és Képzési Központ (Dobogókő).Célunk, hogy az évtizedek óta szállodaként működő (még a kárpótlás keretében a jezsuiták tulajdonába került) ingatlan alkalmassá váljon konferenciák, képzések szervezésére és befogadására is, és a látogatók számára minőségi hotelszolgáltatást nyújtson. Az idők során leromlott épületek teljes belső felújítása valósul meg a projekt keretében.

A projekt státusza: kivitelezés folyamatban (befejezés: 2023.07.)

  1. Ifjúsági Centrum kialakításának előkészítése (Budapest). A Mária u. 21. sz. alatti foghíjtelken ifjúsági, közösségi és kapcsolódó szállásfunkciókat betöltő új épület tervei készültek el a projekt keretében (építési engedéllyel). A későbbiekben megépülő ingatlanon térszint alatti gépkocsiparkolót, a földszinten rugalmasan használható, osztható közösségi tereket, előadótermeket, az emeleteken szemináriumi termeket és szálláshelyeket (vendégszobák, apartmanok) tervezünk kialakítani.

A projekt státusza: lezárult

  1. A Párbeszéd Háza fejlesztése.A projekt keretében a Horánszky utca 18-22. sz. alatti épületegyüttes alagsorának kisebb átalakítása, a belső udvar vízszigetelése, továbbá az épület részleges akadálymentesítése (lift és akadálymentes mosdó kialakítása) valósult meg.

A projekt státusza: lezárult

  1. A Jézus Szíve Jezsuita Templomot érintő orgonarekonstrukció és felújítás.A Mária utca 25. sz. alatti műemléképület megromlott állagú tetőhéjazatának javítása, az orgona teljes rekonstrukciója, valamint a szentély, a karzat és a hozzájuk kapcsolódó helyiségek felújítása zajlott az alprojekt keretében.

A projekt státusza: lezárult (beszámoló elérhető itt)

  1. Életrendezés Házának bővítése Püspökszentlászlón.A fejlesztés eredményeként a lelkigyakorlatos épületben a tetőtér magasításával, a kubatúra csekély bővítésével 42 férőhely jött létre, a komfortfokozat nő, önálló vizesblokkok, ill. nemenkénti zuhanyzót/WC-t alakítottunk ki, továbbá megvalósult a szükséges épületenergetikai és környezetvédelmi (szennyvíztisztítás) modernizáció.

A projekt státusza: lezárult

  1. Az Isteni Ige templom és plébánia energetikai korszerűsítése (Miskolc).A templomépület energetikai szempontú korszerűsítése, a kapcsolódó plébánia közösségi termeinek átalakítása, a templomtér födémének szigetelése volt a projekt célja.

A projekt státusza: lezárult (beszámoló elérhető itt)

  1. Közös-Tér Központ kialakítása, kiegészítő támogatás (Miskolc).A cél egyéb egyházi támogatások kiegészítéseként a Fényi Gyula Jezsuita Gimnáziumhoz és Kollégiumhoz kapcsolódó multifunkciós tornacsarnok kivitelezésének befejezése volt.

A projekt státusza: lezárult (beszámoló elérhető itt)

  1. Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium energetikai korszerűsítése (Miskolc).Az EFOP-4.1.1-15-2016-00032 sz. támogatás kiegészítése az iskolabővítést célzó kivitelezés befejezése érdekében.

A projekt státusza: lezárult (beszámoló elérhető itt)

Projektazonosító: EGYH-KCP-17-P-0164

Frissítve: 2023. február 01.