A hit és az igazságosság salvadori vértanúi: boldoggá avatják Rutilio Grande jezsuitát és társait

Január 22-én Salvador fővárosában boldoggá avatnak négy keresztény vértanút. A szegény földművesek között missziót végző Rutilio Grande jezsuitát két laikus munkatársával, Manuel Solórzanóval és Nelson Rutilio Lemusszal együtt gyilkolták meg 1977-ben. Cosma Spessotto ferences atyát pedig 1980-ban lőtték le az oltár előtt. Az elnyomott rétegekért kiálló mártírok nemcsak a közép-amerikai ország igazságtalanságai elleni felkelés szimbólumai lettek, hanem a rájuk bízottakat az életük árán is szolgáló krisztusi szeretet példaképei.

A Megváltóról elnevezett közép-amerikai ország 1821-ig spanyol gyarmat volt. A felszabadulás és az önállósodás után a politikai hatalom az óriási cukornád-, kávé- és gyapotültetvényeket birtokló családok kezébe került. A hatalmas társadalmi egyenlőtlenségek miatt a XX. században folyamatos volt a feszültség az országban, az elégedetlenkedő földművesek és őslakosok ellen gyakran erőszakosan lépett fel a hatalom, többször is polgárháború robbant ki, legutóbb 1979-ben. Ennek a konfliktusnak esett áldozatul az a négy férfi is, akit most szombaton boldoggá avatnak.

Szegények és elnyomottak között szolgáltak

Rutilio Grande egy fővároshoz közeli faluban, El Paisnalban élő földművesek családjában született 1928-ban. Előbb szemináriumba jelentkezett, majd 27 évesen belépett a jezsuita rendbe. Venezuelában, Equadorban, Panamában, Spanyolországban és Belgiumban tanult, 1959-ben szentelték pappá. Hazatérve a II. vatikáni zsinat szellemében próbálta megreformálni a San Salvador-i szemináriumot. 1972-ben Aguilares plébániájára helyezték, melyhez szülőfaluja is tartozott. Sajátjai között bontakozott ki igazán missziós elhívása: kisközösségeket hívott létre a földműves népesség lelki, szellemi és társadalmi fejlődésének segítésére.

Támogató, megértő és kedves társ volt, aki ugyanakkor határozottan kiállt a keresztény értékek mellett. Önfeláldozó és szerető papja volt Salvador földműveseinek, aki megosztotta életét a közösséggel – méltatta a jezsuitát Arturo Sosa, a Jézus Társasága generálisa.

Grande atya más egyházi emberekkel együtt kiállt a helyiek érdekei mellett, híveit is erre tanította. Az evangelizációs munka és a szociális érzékenység miatt vált gyanússá Salvador oligarchiái szemében és tették őt célponttá. Evangelizációs szolgálatába laikusokat is bevont, s épp két ilyen társával, a 72 éves Manuel Solórzanóval és a 16 éves Nelson Rutilio Lemusszal tartott szülőfalujába, amikor 1977. március 12-én lelőtték őket.

Grande volt az első pap, akit megöltek az 1992-ig tartó polgárháború kezdetén, ám hamarosan mások követték. Erőszakos halála mélyen megrendítette barátját, Óscar Romero érseket. Ez a veszteség bátor kiállásra sarkallta őt, három évvel később ő is mártírhalált halt, s 2018-ban avatták szentté. Az olaszországi születésű Cosma Spessotto ferences atyát pedig 1980. június 14-én lőtték le San Juan Nonualco templomában, miközben az oltár előtt imádkozott.

A jezsuiták együtt ünnepelnek Salvador népével

Rutilio Grande atya és társainak boldoggá avatási ügyét 2014 márciusában indították el, és 2016 augusztusában zárult le. Ferenc pápa 2020 márciusában ismerte el vértanúságukat, és idén február 22-re tűzte ki a boldoggá avatásuk dátumát.

Az ünneplő salvadoriak örömében Arturo Sosa generális is osztozik, aki videóüzenetben hangsúlyozta: a boldoggá avatott négy mártír arról a hitről tett tanúságot, ami a mai salvadori emberek reménye is.

Mint mondta: a Jézus Társasága hálát ad Istennek ezen nagylelkű emberek életéért, valamint osztozik a salvadoriak hitében és erőfeszítéseiben, hogy igazságos társadalmat építsenek, mely minden ember méltóságát elismeri.

A négy vértanút Gregorio Rosa Chavez bíboros, San Salvador segédpüspöke avatja boldoggá a Világ Isteni Megváltója téren január 22-én, szombaton, helyi idő szerint 17 órától. Az ünnepi szentmisét élőben közvetítik a salvadori katolikus televízió YouTube-csatornáján.

Frissítve: 2022. január 21.