A jezsuita generális őszinte levele a szexuális visszaélésekről

Osztozzunk a visszaélések áldozatainak szenvedéseiben, és támogassuk az ifjúságvédelem kultúráját – kéri P. Arturo Sosa SJ. A jezsuita rendtagoknak, és a küldetésben társaiknak címzett levelének teljes szövegét P. Nemeshegyi Péter SJ fordításában közöljük.

A levélre vonatkozó korábban közzétett összefoglalónk ide kattintva található meg.

 

2018/13

AZ EGÉSZ TÁRSASÁGNAK ÉS A KÜLDETÉSBEN TÁRSAINKNAK

 

Kedves Barátaim,

Ferenc pápa, kinek missziójában közreműködők vagyunk, Isten egész népéhez intézett üzenetében arra hívott minket, hogy osztozzunk oly sok kiskorú és sebezhető személy szenvedésében, akik áldozatai voltak jelentős számú pap és szerzetes visszaélésének, mert szexuális módon vagy hatalmukkal, illetve lelkiismereti helyzetükkel visszaélve bántalmazták őket. Fájdalommal és megszégyenülten vettük tudomásul, hogy a Társaság tagjai is voltak az elkövetők között.

Ferenc pápának 2018. augusztus 20-i, Isten népéhez intézett levele tartalmában megerősíti számunkra, hogy a 36. Általános Rendgyűlés határozata alapján a Társaság minden szinten folytatni köteles a kiskorúak védelme és biztonsága következetes kultúrájának előmozdítását csakúgy, mint a sebezhetővé vált felnőttek védelmét. Ezen küldetés megerősítése mellett a Szentatya felismerte, hogy bármennyire kérünk is bocsánatot, az mindig kevés lesz, ezért arra hív minket, hogy lépjünk túl az elmúlt években megtapasztaltakon, túl a zéró tolerancián, az esetek megválaszolásának protokollján, a kárpótlásokon és a megelőzési programokon. Arra hív meg minket, hogy nézzünk a jövőbe, és ássunk mélyre a sebek okainak megértésében: ismerjük fel, hogy cselekvéssel vagy mulasztással okoztuk-e a sebeket, és találjuk meg, hogyan változtathatjuk meg azokat a társadalmi struktúrákat, amelyek előidézik ezeket. Személyes, közösségi és intézményi megtérésre hív minket, életünk koherenciájára és integritására, valamint arra szólít fel bennünket, hogy apostoli törekvéseink az egyházon belül és kívül olyan kultúra létrehozására irányuljanak, amely képes biztosítani, hogy ne ismétlődjenek meg a visszaélési helyzetek, és az egészséges élet minden ember számára garantált legyen.

Az ifjúságvédelem kultúrájának előmozdításának kiindulópontjaként a pápa Jézus figyelmeztetéséből nyer ihletet: „Ezt a fajtát nem lehet másképp kiűzni, csak imádsággal és böjttel” (Mt 17, 21). Az összezavarodottság, a csalódottság, a harag, a tehetetlenség érzése és a lelki vigasztalanság, amit a jelenlegi helyzet okoz Isten népének sok tagjában és másokban szerte a világon, megköveteli a hit bátor megújítását, amely hit ma még számunkra elképzelhetetlen tereket nyit meg. Ezért követnünk kell a Lelkigyakorlatos Könyv első hétre vonatkozó megkülönböztetésének hatodik szabályát: „Hasznos, ha a vigasztalatlanság elleni küzdelemben mi magunkat változtatjuk meg erőteljesen. Így pl. azáltal, hogy jobban kitartunk az imádságban, elmélkedésben, gyakran végzünk önvizsgálatot és valamilyen alkalmas módon vezeklünk” (Lgy 319). Induljunk el ezen az úton a Lelkigyakorlatok első hetének hozzáállásával, amelyben az ima és a vezeklés elvezet bennünket a kérdéshez, hogy mit tehetünk Krisztusért (vö. Lgy 53), az ő testéért, amely ismételten megsebződött a visszaélések oly sok áldozatában.

Az egész Társaságot, és azokat a férfiakat és nőket, akik küldetésünkben társak, arra hívom, hogy csatlakozzanak Isten egész népéhez a törekvésben, hogy válaszoljunk Ferenc pápa kiáltásához. Eljárásmódunk különösen is összeköt bennünket a Szentatyával az Egyház jobb szolgálatára való törekvésben. Tegyünk meg a magunk részéről minden lehetőt, hogy együttműködjünk az Egyház jelen helyzetének gyógyításában. A pápa levelében emlékeztet bennünket: „A böjt és az ima bűnbánati dimenziója segít minket, hogy Isten népeként az Úr és sérült testvéreink elé álljunk bűnösökként, akik bocsánatért esedeznek, a szégyenkezés és a megtérés kegyelméért könyörögnek, s így olyan intézkedéseket dolgoznak ki, amelyek az evangéliummal összhangban lévő folyamatokat indítanak el.”

Nyitottsággal és kreativitással karoljuk át az imádságra és vezeklésre való meghívást, mint Isten népének tagjai: „A böjt és az ima nyissa meg fülünket a gyermekek, a fiatalok és a fogyatékkal élők csendes fájdalmára! Olyan böjtre van szükségünk, amely felkelti bennünk az igazságosság utáni éhséget és szomjúságot, továbbá segít, hogy igazságban járjunk, és az igazságszolgáltatás szükséges eszközeit is igénybe vegyük. Olyan böjtre van szükségünk, amely felráz minket, és segít, hogy igazságban és szeretetben elköteleződjünk minden jóakaratú emberrel és általában a társadalommal amellett, hogy harcolni fogunk a szexuális, hatalommal és érzésvilággal való mindenfajta visszaélés ellen.

Arra kérem a nagyobb elöljárókat, a közösségek elöljáróit, az apostoli művek vezetőit, hogy támogassák a kezdeményezéseket, amelyek – a helyzetek és életkörülmények különbözőségében – ezen az imádságos és vezeklő módon képesek megnyitni a szívek ajtaját. Kezdeményezéseket, amelyek segítik, hogy apostoli elkötelezettségünk kreatív utakat találjon, olyan kultúra építésére, annak minden vonatkozásával, ami megvédi a kiskorúakat és sérülékeny személyeket, mint ahogy arra már Adolfo Nicolás atya kért bennünket 2015. május 18-i levelében. Bátorítom, hogy osszuk meg kezdeményezéseinket és cselekvéseinket a Társaság apostoli testén belül és Isten népének más csoportjaival is, valamint minden jóakaratú emberrel, akik elkötelezettek e bajok megszüntetésében. Ezen az úton tanulni fogunk egymástól, és hatékonyabbá fogjuk tenni a kulturális változás folyamatát, amelyhez hozzá szeretnénk járulni.

Az Úti Boldogasszony közbenjárásával „növekvő bánatot és szégyent” kérünk az Úrtól, szembesülve azzal a sok szenvedéssel, amit a számos visszaélés okozott. Arra kérjük az Urat, hogy legyen társunk a valódi személyes és intézményi megtérés folyamatában. Kérjük, segítsen minket abban, hogy ne akadjanak el az élet azon új kultúrájának elősegítését célzó erőfeszítéseink, amelyben minden ember megtalálja a védelmet, az igazságot és a méltóságot.

Krisztusban testvéretek: Arturo Sosa, általános elöljáró

Róma 2018. augusztus 24.

 

Frissítve: 2018. szeptember 05.