A Loyolai Ignác szentté avatásának 400. évfordulójára emlékező ünnepség képekben és videón

Március 12-én ültük Loyolai Ignác szentté avatásának 400. évfordulóját. A jeles alkalomból Mohos Gábor esztergom-budapesti segédpüspök és a jezsuita közösség szentmisét mutatott be a Jézus Szíve Jezsuita Templomban, majd a Párbeszéd Házában gyűltünk össze a barátainkkal. Az alábbiakban a Magyar Kurírból Bodnár Dániel tudósítását közöljük az eseményről, benne Pásztor Péter fotóival és Janka György videós összefoglalójával.

A templomot megtöltő híveket Vízi Elemér, a jezsuita rend magyar tartományának provinciálisa köszöntötte, különös szeretettel Mohos Gábor esztergom-budapesti segédpüspököt, a szertartás főcelebránsát. Erdő Péter bíboros, prímás előzetes tervével ellentétben nem tudott eljönni, így Mohos Gábor püspök vállalta a szolgálatot.

Vízi Elemér üdvözölte a nagy számban egybegyűlt paptestvéreket, szerzeteseket, szerzetesnővéreket.

Ez a nap rendkívüli. Kereken négyszáz évvel ezelőtt Rómában XV. Gergely pápa a szentek sorába emelte rendalapítónkat, Loyolai Szent Ignácot, rendtársát és jó barátját, Xavéri Szent Ferencet, Avilai Nagy Szent Terézt, Néri Szent Fülöpöt és a XII. században élt Földműves Szent Izidort – emlékeztetett a hazai jezsuiták provinciálisa.

Kiemelte Loyolai Szent Ignác személyét. „Az a sok ajándék, amit az ő példájából kaptunk, mindannyiunkat formált és formál továbbra is, de jó tudni, hogy ennek a templomnak az oltára őrzi a csontereklyéjét.

A szentek nem azért váltak szentekké, mert tökéletesek voltak, hanem azért, mert

megvolt bennük a bátorság, hogy teljesen Istenre hagyatkozzanak. Mindvégig arra törekedtek, hogy a figyelmükkel újra és újra Istenhez forduljanak, belőle éljenek, belé helyezték át életük súlypontját.

Ezt ünnepeljük minden szentmisében, ma is, amikor hálát adunk értük, és azokért az adományokért, amelyekkel formálták és formálják az életünket, az egész Egyházat.”

Az evangélium Szent Lukács könyvéből hangzott el (Lk 9,28–36).

Ezek után Mohos Gábor püspök felolvasta Erdő Péter bíboros előre megírt szentbeszédét a színeváltozás csodájáról, benne Szent Ignác személyének és művének méltatásával. „Most négyszáz esztendeje, hogy szentté avatták Loyolai Szent Ignácot, a jezsuita rend alapítóját és Xavéri Szent Ferencet, a katolikus hit hirdetésének, a világmissziónak szentelt élet nagy példaképét. Az ő szenvedélyes tanúságtételük is Krisztus jelenlétét sugározta a világban. Olyan korban éltek, amikor a katolikus igazság és az egyházi közösség válságok és támadások kereszttüzébe jutott. A Gondviselés rajtuk keresztül adott új lendületet, új virágzást Egyházunknak. Ma különösen időszerű, hogy közbenjárásukat kérjük és példájukat kövessük. Isten áldását kérem erre a plébániára, lelkipásztoraira, munkatársaikra, minden hívére és azokra az emberekre, akikhez ennek a hívő közösségnek a küldetése szól. Adja Isten, hogy Krisztus világosságát ragyogtassuk fel a világnak!” – fogalmazott Erdő Péter.

A szentmise végén, a záróáldás előtt Mohos Gábor püspök kiemelte: akármilyen szomorú dolgok vesznek is körül bennünket, a szívünkben mi mégis ünnepelhetünk. Azt ünnepeljük, hogy

a szeretet minden látszat ellenére erősebb a gyűlöletnél, az élet erősebb a halálnál.

Jézus titkában ragyog fel nekünk ez az igazság, erről tanúskodnak a szentek is az életükkel, akikre ma emlékeztünk. Bátorítanak bennünket: ha ők a saját korukban, az akkori történelmi helyzetben tudtak szentté válni, akkor ez lehetséges a mi számunkra is. Ehhez kérjük Isten áldását!

A szentmisével összekötött ünnepi megemlékezés az Ukrajnában dúló háború árnyékában zajlott, ezért a jezsuita rendtartományhoz kapcsolódó valamennyi templomban a március 12–13-i hétvégén a perselyekben összegyűlt adományokat a Jézus Társasága magyarországi rendtartománya a háborús menekültek javára ajánlotta fel.

A szentmisén zenei szolgálatot végzett a templom kórusa, a Musica Sacra.


A szentmise után szerény agapéra vártuk barátainkat a Párbeszéd Házába. Itt bemutattuk Szent Ignác életrajzi regényét, a Magyar Posta erre az alkalomra készített bélyegét, valamint a most formálódó Ignác-musicalből is elhangzott néhány dallam.

Fotógaléria az ünnepségről:

Négy óra eseményei és hangulata bő két percben az alábbi videóban:


Az évforduló alkalmából a hazai jezsuiták két összeállítást is készítettek: szenttéavatási kisokosukban azt foglalták össze, hogy ki volt Loyolai Ignác, illetve a vele együtt szentté avatott Xavéri Ferenc, Néri Fülöp, Avilai Szent Teréz és Földműves Izidor, illetve hogy hogyan zajlik az eljárás. Emellett több közkeletű tévhitet és összeesküvés-elméletet szedtek pontokba a Jézus Társaságáról: mi igaz abból, hogy a jezsuiták a pápa „magánhadserege”, mennyiben katonás a rend; van-e közük a szabadkőművesekhez vagy az illuminátusokhoz, és még a Titanic elsüllyesztése is az ő lelkükön szárad?

Frissítve: 2022. április 04.