Vietnámi-magyar jezsuitákat szenteltek pappá

„A papszentelési szertartás ugyanaz, mivel ugyanannak a római katolikus egyháznak vagyunk a tagjai. Különbség, hogy a szentelési szentmisére Vietnámban általában kora reggel kerül sor, mivel a déli vagy a délutáni órákban gyakran nagyon meleg van. A legtöbb papszentelési szentmise zsúfolt. A mise után lakodalomhoz hasonló módon ünnepeljük az új papot.”
Phamdinh Ngoc József SJ

„A vietnámi társadalomban a papok általában bölcsek, ezért különösen a falukban az emberek hozzájuk fordulnak, amikor nehézségeik vannak, és az ünnepek alkalmával is szeretik meghívni őket az otthonukba. A vietnámi emberek nagyon örülnek, amikor a papjaik meglátogatják őket a házukban. Ez az egyik oka annak, hogy szülőhazánkban vonzó a papi hivatás a fiatalok számára.”
Tran Van Ngu József SJ


Fotók: Merényi Zita/Magyar Kurír

Bensőséges imavirrasztás helyszíne volt július 1-jén, pénteken este a budapesti Párbeszéd Háza. A magyar jezsuiták és barátaik annak a két vietnámi rendtagnak a lelkipásztori hivatásáért fohászkodtak, akiket másnap, szombaton 15 órakor szentelt pappá a pesti Jézus Szíve-templomban Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek. Tran Van Ngu József SJ és Phamdinh Ngoc József SJ szentelésén a Jézus Társasága tagjai, a helyi közösség és barátaik mellett számos, hazánkban élő vietnámi vendég vett részt, de többen, köztük családtagok és – a szentmisén koncelebráló – lelkipásztorok érkeztek a két új pap szülőhazájából is.

Erdő Péter a liturgia elején emlékeztetett: a Budapesten élő vietnámi katolikusok számára a főegyházmegye külön templomot jelölt ki. Ez a szaléziak által működtetett Óbudai Segítő Szűz Mária Kápolnaigazgatóság, ahol havonta két alkalommal vietnámi nyelvű szentmisét mutatnak be. És bár a mostani szentelés magyarul zajlott, a Szentleckét az egyik új pap rokona olvasta fel az anyanyelvén, s a liturgia keretében elhangzott Mindenszentek Litániájában a szent vietnámi vértanúk is helyet kaptak.

Az alkalom egybeesett Mária és Erzsébet találkozásának – a magyar hagyományban Sarlós Boldogasszonynak nevezett – ünnepével, így Erdő Péter a szentbeszédében Keresztelő Szent János és Jézus kapcsolatáról elmélkedett.

„Ráirányul Jézus személyére, Jézus művére a Keresztelő egész küldetése”

– fogalmazott a bíboros, így különleges hangsúlyt kapott, hogy a főpásztor az új papokat épp a Jézus Társasága és a világegyház számára szentelte fel. „Vajon el tudjuk-e vinni Krisztust úgy az emberekhez, hogy ujjongó öröm töltse el őket? Ha csak a saját felkészültségünkre, erőnkre, képességünkre hagyatkozunk, akkor legfeljebb tanítani vagy szórakoztatni tudjuk az embereket. De ha a felszentelés erejében gyakoroljuk a tanítói, a megszentelő és a pásztori feladatot, akkor rajtunk keresztül mégis maga Krisztus cselekszik” – mondta Erdő Péter.

Szentbeszéde végén pedig így fordult a két vietnámi jezsuitához: „Kedves szentelendő testvéreim! Ilyen fontosak vagytok Krisztus, az egyház és az egész világ számára. Tartsatok ki hűségesen a szolgálatban, legyetek mindig élő kapcsolatban Krisztussal az imádságban és az egyházi közösségben mindenkori főpásztorotok vezetésével. Adja Isten, hogy szolgálatotok Krisztus hiteles képviselete és öröm forrása legyen mindannyiunk számára.”

A főpásztor szentbeszéde ezen a linken teljes terjedelmében elolvasható.

Tran Van Ngu József és Phamdinh Ngoc József 2010-ben, illetve 2011-ben kezdte meg a jezsuita noviciátust Vietnámban. A két rendtartomány közötti megállapodás keretében tanulmányaik alatt 2015/2016-ban hazánkba érkeztek, és a magyar provincia tagjai lettek. Megfordultak Miskolcon, a helyi jezsuita közösségben és gimnáziumban, teológiai stúdiumukat pedig Budapesten, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán végezték. Időközben mindketten felvették a József nevet, és tavaly tavasszal magyar állampolgárságot kaptak.

Első szentmiséjüket magyarul  július 3-án, vasárnap 10.00 órakor a Jézus Szíve Jezsuita Templomban, vietnámi nyelven pedig ugyanaznap 17.00 órakor a Budapesti Magyarok Nagyasszonya-templomban mutatják be. (Phamdinh Ngoc József SJ újmisés szentbeszéde ezen a linken olvasható.)

Isten éltesse a két új jezsuita papot!
Xin Chúa chúc lành cho hai tân linh mục Dòng Tên!

A két új pappal még a szentelés előtt készült interjúnk ezen a linken olvasható. A szentelés ezen a linken visszanézhető.
Thánh lễ đồng tế có thể xem tại link này.
Frissítve: 2022. július 04.