A magyar rendtartomány története

A kezdetek és a megtelepedés

A Loyolai Szent Ignác által 1540-ben alapított jezsuita rend első tagjait Oláh Miklós esztergomi prímás telepítette le hazánkban, Nagyszombaton 1561-ben.

Erdélybe Báthori István fejedelem és lengyel király hívta be a jezsuitákat 1579-ben. 1602-ben és 1607-ben azonban távozniuk kellett a vallási viszálykodás és féltékenység miatt. A Báthory egyetem is egy ilyen viszály áldozata lett 1602-ben.

Ezalatt a felvidéken kollégiumot nyitottak Znióváralján, innen Vágsellyére, később Nagyszombatra költöztek. A felvidékiek zöme az akkori jezsuitáknak köszönheti katolikus hitét. A török hódoltságban csak két helyen működhettek a jezsuiták: Pécsett és Gyöngyösön.

A virágzástól a feloszlatásig

Nagyszombatban alakult ki az első korszak magyarországi jezsuita központja. A városban alapította meg 1635-ben Pázmány Péter a jezsuiták által vezetett egyetemet, amely később a rend eltörlése után (1773), 1777-ben előbb Budára, majd Pestre került.

A magyar jezsuiták a XVII-XVIII. században nagy hatással voltak a magyar kultúrára és a tudományokra. A magyar irodalmi és köznyelvet nagyban meghatározta P. Káldi György SJ szentírásfordítása.

A XVIII. század volt a magyarországi jezsuiták fénykora, amely azonban 1773-ban tragikusan félbeszakadt, mivel a Társaságot a pápa feloszlatta. Ekkor az ország területén harminchat közép- és felsőfokú tanintézet, tizenöt kollégium, tizenkilenc rendház és tíz missziós állomás, összesen nyolcvan jezsuita intézmény létezett, ahol nyolcszázharmincnyolc jezsuita tevékenykedett. A dél-amerikai redukciókban ugyanekkor mintegy hetven magyar rendtag dolgozott.

Az újrakezdés

Az újrakezdés 1853-ban történt Nagyszombatban, ekkor nyílt meg a noviciátus, majd 1854-ben Pozsonyban az első rendház, amely a filozófiai tanulmányok intézete lett. A kalocsai gimnáziumot, a konviktust és az új templomot 1860-ban vették át a piaristáktól. 1871-ben a rendtartomány hivatalos neve „Osztrák-Magyar Provincia” lett.

Az önálló magyar rendtartomány megalakulása és működése

A jezsuiták önálló magyar rendtartománya 1909. szeptember hetedikén alakult meg. Az alapításkor két kollégiumban, a noviciátusban és három rendházban összesen száznyolcvankét jezsuita dolgozott

1912-ben megnyílt a pécsi Pius kollégium, és ugyanekkor létesült a budapesti Kongregációs Otthon, ami a világi műveknek adott helyet. Itt működtek a P. Bíró Ferenc SJ által alapított „A Szív” újság és a P. Bangha Béla SJ vezette „Magyar Kultúra” szerkesztőségei.

Nagy jelentőségű szerepet játszott a katolikus ifjúság életében a KALOT, amelyet P. Kerkai Jenő SJ szervezett meg.

Az elnyomatás és a szétszóratás évei

1950-ben a rend működését betiltotta az államhatalom. A Magyarországon lévő jezsuiták több mint felét elhurcolták. A létező szocializmus éveiben hetvenhét jezsuitát összesen ezerhatvanhét év börtönre ítéltek.

A rendtartomány két részre szakadt. A tanuló rendtagok többsége és a papok és testvérek fele külföldre menekült, ahol többnyire folytatták renden belüli tevékenységeiket.

A magyarországi katolikus egyház részére pótolhatatlan munkát végzett a bécsi Egyházszociológiai Intézet, amelyet P. Morel Gyula SJ alapított 1958-ban. Magyar nyelvű teológiai és irodalmi műveivel kitűnt P. Szabó Ferenc SJ, aki a Vatikáni Rádió munkatársa volt évtizedeken keresztül. Az itthon maradtak egy részét Pannonhalmán a papi otthonban helyezték el, mások pedig világi munkákat kaptak.

A rendszerváltás után

1989-ben újból engedélyezték a jezsuita rend működését, ekkor egyesült a rendtartomány két része. Visszatértek a jezsuiták a kispesti, hódmezővásárhelyi, szegedi rendházakba és templomokba. 1991-től működik az egykori kispesti Munkásőrség székházából átalakított Szent Ignác Kollégium, amely vidéki és fővárosi egyetemisták számára kínál speciális képzési lehetőséget. 1993-ban megnyitotta kapuit a miskolci Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium.

2003-ban a Horánszky utcai egykori Kongregációs Otthon egyes részeit adták vissza a világi apostoli művek folytatására, akkor a Faludi Ferenc Akadémia, a rendi Levéltár és a Gazdasági Igazgatóság kapott itt helyet. 2007-ben a már teljes egészében visszakapott épületbe újonnan alapított jezsuita közösség költözött. Az épület lehetőségeinek megismerése után indult, 2011 nyarára lezáruló nagy felújítás nyomán az épületbe költözhet a Szent Ignác Szakkollégium, és a megújuló Párbeszéd háza számos régi és új kezdeményezést foghat össze.

2011 szeptemberétől Kispesten Roma Szakkollégium indul.

Frissítve: 2016. augusztus 09.