A misszió című társasjáték Igaz / Hamis kérdéseiből adott ízelítő megfejtése

  • Úgy halt meg, mint egy szent” – vetette papírra Loyolai Ignác egyik titkára a rend alapítójának halálakor. HAMIS (Azt írta: „Úgy halt meg, mint bárki más.”)
  • A mai kolumbiai Cartagenába szállított afrikai rabszolgákat Claver Szent Péter élelmiszerrel, orvossággal fogadta, és tolmácsain keresztül beszélt nekik Jézusról. Később a rabszolgákat segítő missziók védőszentje lett. IGAZ
  • A Monty Python-csoport filmjelenetéből ismert „Senki sem számít a spanyol inkvizícióra” felkiáltás eredetileg a „jezsuita inkvizíciót” figurázta ki, de a rend tiltakozása miatt megváltoztatták a szövegét. HAMIS (Sőt, Szent Ignác többször állt az inkvizíció előtt, de mindig felmentették.)
  • Az első csíki sört 1548-ban egy jezsuita főzte. HAMIS (De az igaz, hogy a sör első írásos említése fűződik a jezsuita Antonio Possevino nevéhez 1548-ból.)
  • A XX. század közepéig jezsuita misszionáriusok nem jártak Afrikában. HAMIS (Már a rendalapító Szent Ignác életében is jártak.)
  • A napóra, skatulya, himpellér szavakat Faludi Ferenc XVIII. századi jezsuita költőnek köszönhetjük. HAMIS (A zsebóra, napirend, nyelvbotlás szavak fűződnek a nevéhez.)
  • A budavári Jezsuita-lépcső annak az emlékét őrzi, hogy 1913-ban egy kapatos rendtagokból álló társaság lebucskázott a Halászbástyáról. Az esetet a korabeli sajtó is hírül adta. HAMIS (A környező utcákban a XVIII. században több jezsuita intézmény is működött. A rendtagok sokat közlekedtek ezen az útvonalon.)
  • Vannak olyan összeesküvés-elméletek, amelyek a Titanic elsüllyesztésével a jezsuitákat vádolják. IGAZ
  • Roberto Busa olasz jezsuita az Aquinói Szent Tamásról szóló 56 kötetes munkáját az IBM-mel együttműködésben készítette el, tevékenységét a hipertext és a Wikipédia előfutárának nevezik. IGAZ
  • Napjainkban a jezsuiták majdnem fele Ázsiában és Afrikában él. IGAZ
Frissítve: 2021. november 21.