A. Mutatni az Istenhez vezető utat a lelkigyakorlatok és a megkülönböztetés által

A. Mutatni az Istenhez vezető utat a lelkigyakorlatok és a megkülönböztetés által

Tapasztaljuk, hogy a mai szekuláris társadalom alapvető kihívás elé állítja az Egyházat az Evangélium hirdetésének feladatában. Hívőként sürgető szükségét érezzük annak, hogy meghaladjuk mind az új szekularizmust, mind pedig a múlt korok kulturális kifejezésformái iránti nosztalgiát. Feltett szándékunk, hogy az Egyházzal együttműködésben a szekuláris társadalom létét az idők jeleként éljük meg, amely lehetőséget kínál arra, hogy megújítsuk jelenlétünket az emberi történelem szívében. Az érett szekuláris társadalom teret nyit az emberi szabadság komplex dimenziói számára, különösen a vallásszabadság tekintetében. Az érett szekuláris társadalomban olyan viszonyok alakulhatnak ki, amelyek elősegítik a vallásosság személyes folyamatait,  mentesek a társadalmi vagy etnikai kényszerektől; és amelyek lehetővé teszik, hogy az emberek mély kérdéseket tegyenek fel és szabadon követhessék Jézust; hogy egyházi közösséghez tartozzanak; és társadalmi, gazdasági, kulturális és politikai színterein egyaránt keresztény életstílust valósítsanak meg.

Loyolai Szent Ignác Lelkigyakorlatai kiváló eszközök arra, hogy az Úr Jézus élete és tevékenysége jelenvalóvá váljon a mai világunk összetett társadalmi valóságában. Ezért feltett szándékunk mélyebben megtapasztalni a Lelkigyakorlatokat, hogy személyesen és közösségként egyaránt találkozhassunk Krisztussal, aki átalakít bennünket.

Egyúttal feltett szándékunk minden lehetséges módon felkínálni a Lelkigyakorlatokat, hogy segítségükkel minél többek, különösen a fiatalok, elinduljanak vagy tovább haladjanak Krisztus követésének útján. A Lelkigyakorlatok megélése és a belőlük fakadó spiritualitás a mi sajátos módszerünk, amellyel mutatjuk az Istenhez vezető utat, a Jézus Krisztus történelemben megmutatkozó megváltó küldetése iránti elköteleződés által.

Emellett feltett szándékunk, hogy a megkülönböztetést állandó életgyakorlatként mutassuk fel mindazoknak, akik Krisztust szeretnék követni. A Jézus Társasága személyes és közösségi téren egyaránt elkötelezetten gyakorolja és terjeszti a lelki megkülönböztetést mint a Szentlélek által irányított döntéshozatal szokásos módját életünkben, apostoli munkánkban és egyházi közösségeinkben. Ez egy elhatározás, hogy mindig keressük és megtaláljuk Isten akaratát, engedjük magunkat vezetni a Szentlélek által. Az apostoli preferenciák kiérleléséhez vezető közösségi megkülönböztetési folyamatunkon keresztül megtapasztaltuk eljárásmódunk megújulását. Ezért feltett szándékunk, hogy a lelki beszélgetést és a megkülönböztetést rendszeressé tegyük a preferenciák megvalósításakor a Társaság életének és küldetésének valamennyi szintjén.

Meg szeretnénk osztani másokkal életünk legalapvetőbb felfedezését, nevezetesen, hogy a megkülönböztetés és Szent Ignác Lelkigyakorlatai megmutatják az utat Istenhez. Hallgatnunk kell a hívásra, hogy mélyedjünk el az ignáci lelkiség ismeretében és gyakorlatában. Ezt a megtestesült és következetes hitből fakadóan kívánjuk tenni, abból a hitből, amely az Istennel való belsőséges kapcsolatból táplálkozik, ami az imádság gyümölcse, abból a hitből, amely párbeszédre lép más vallásokkal és minden kultúrával. Hitünk megmutatkozik az igazságosságért és kiengesztelődésért végzett munkánkban, hiszen a Megfeszítettől és Feltámadottól származik, aki e világ megfeszítettjeihez vezet bennünket, hogy az új életbe vetett remény közvetítői lehessünk, amelyet az Úr ad nekünk. A mi hitünk közösségben megélt hit, amely a Reményről tesz tanúságot.

Frissítve: 2019. március 19.