A pápa augusztusi imaszándéka: Az úton járó egyházért

Ferenc pápa gondolatai az augusztusi imaszándékhoz:

Az Egyház sajátos hivatása az evangelizálás, ami nem jelent prozelita hittérítést, nem! Hivatása az evangelizálás. Sőt, az egyház identitását az evangelizálás adja. Csak akkor leszünk képesek megújítani az Egyházat, ha felismerjük Isten akaratát a mindennapi életünkben és elindítjuk a Szentlélek által vezetett átalakulást. Önmagunk, emberi személyek reformjáról van szó: ez az átalakulás. Engedjük, hogy a Szentlélek, aki Isten ajándéka a szívünkben, emlékeztessen minket Jézus tanítására és segítsen azt a gyakorlatban megvalósítani. Az egyház reformja saját magunk reformjával kezdődik. Előregyártott elképzelések nélkül, ideológiai előítéletek nélkül, merevség nélkül, de spirituális tapasztalatból, az adakozás és a jótékonyság tapasztalatából, a szolgálat megélt élményéből kiindulva. Egy még inkább missziós jellegű lehetőségről álmodozom, olyanról, amely prozelitizmus nélkül lép a másik elé és ami átalakítja a világ összes struktúráját, annak evangelizálása érdekében. Emlékezzünk arra, hogy az Egyháznak mindig vannak nehézségei, mindig válságokon halad keresztül, mert él. Az élőlények válságba kerülnek. Egyedül a halottak nem esnek válságba. Imádkozzunk az Egyházért, hogy a Szentlélektől kegyelmet és az erőt nyerjen az evangélium fényében való megújulásához.

Frissítve: 2021. augusztus 13.