A pápa imaszándéka 2019. áprilisra: a háborús övezetben dolgozó orvosokért és munkatársaikért

Imádkozzunk a háborús övezetekben dolgozó orvosokért és munkatársaikért, akik életüket kockáztatják azért, hogy mások életét megmentsék.

Annak ellenére, hogy dicséretes módon igyekeznek humanitárius törvények hozásával enyhíteni a háborúskodások polgári lakosságra gyakorolt káros hatásait, még mindig érkeznek különböző hadszínterekről beszámolók az emberek emberi méltósága ellen elkövetett borzalmas bűncselekményekről és az alapvető emberi jogok súlyos sérelmeiről. A hírközlő eszközökben megjelenő képek, melyek megkínzott embertestvéreink megcsonkított vagy lefejezett hulláit ábrázolják, az egész emberiség lelkiismeretét megrázzák. Arról is egyre gyakrabban hallunk, hogy több ezer éves kulturális múlttal rendelkező városokat tesznek romhalmazzá. Az is gyakran megtörténik, hogy szándékosan támadnak meg és rombolnak le kórházakat és iskolákat, ezáltal egész nemzedékeket fosztanak meg az élethez, egészséghez és neveléshez fűződő joguktól.

Sok templomot és imahelyet is megtámadtak, mégpedig éppen istentiszteletek idején. Így sok imádkozó hívő és az istentiszteletet vezető lelkész vesztette életét. Ez pedig a vallásszabadság jogának nyilvánvaló megsértése. Néha már annyira elszaporodtak az ezekről a borzalmakról szóló hírek, hogy az emberek  eltompultak, és nem érzékelik eléggé a probléma súlyosságát.

Szükséges tehát, hogy szívünk megnyíljon felebarátaink szenvedései felé, legyőzzük nemtörődésünket, és elkötelezzük magunkat embertestvéreink védelmére.

Hála Istennek, a háborúskodások idején mutatkozó szolidaritásnak és szeretetnek számos példáját is látjuk. Sok egyén és egyházi vagy világi szervezet fáradhatatlanul igyekszik, minden félelmet legyőzve, segíteni a sebesülteket, betegeket, eltemetni a halottakat, táplálni az éhezőket és látogatni a foglyokat.

A háborús időben nyújtott különféle segélyek az irgalmasság cselekedeteit képezik, amelyekről majd számot kell adnunk az utolsó ítéleten. Sok humanitárius szervezet működik az emberiesség, pártatlanság, semlegesség és autonómia elvei szerint. Remélem, hogy ezek a humanitárius elvek uralni fogják a harcolók és a humanitárius segélyezők lelkiismeretét, és ezeknek megfelelő viselkedésre indítják őket. Abban az esetben, ha a humanitárius törvényhozás hiányos, az egyének lelkiismeretének kell mindenkor védelmeznie az emberi személyek méltóságát. Ennek elősegítésére fontos az imádság, és az, hogy a katonák és a humanitárius segédkezők, a technikai és jogi képzés mellett, spirituális képzésben is részesüljenek.

Kedves testvéreim! Mindazoknak, akik háborús övezetekben enyhíteni igyekeznek emberestvéreik szenvedéseit, szól Jézus szava: „Amikor megtettétek ezt egynek a legkisebb testvéreim közül, nekem tettétek.” (Mt 25,40)

Szűz Máriának, a béke királynőjének oltalmába ajánlak benneteket, és kérem, hogy imádkozzatok értem. Szívből adom nektek és családjaitoknak apostoli áldásomat.

Ferenc pápának a Nemzetközi Humanitárius Törvényhozás konferenciáján 2017. október 28-án elmondott beszéde alapján.

(Nemeshegyi Péter SJ) 

Frissítve: 2019. szeptember 17.