A pápa imaszándéka 2019 januárjára: a fiatalokért

A fiatalokért: imádkozzunk a fiatalokért, különösen a latin-amerikaikért, hogy Mária példáját követve és az Úr hívására válaszolva hirdessék az Evangélium örömét a világnak.

„Neveden szólítottalak.” (Iz 43,1) Isten neveden szólított: ez az első ok arra, hogy ne félj. Az angyal, Isten követeként, nevén szólította Máriát. Istennek van hatalma arra, hogy minden dolognak és mindenkinek nevet adjon. A teremtéskor minden teremtménynek nevet adván adta meg a létezést. A név mutatja minden teremtmény egyedülálló, egyéni lényegét. Ezt a benső lényeget csak az Isten ismeri igazán. A névadás isteni kiváltságát Isten pedig megosztotta az emberrel is, amikor azt parancsolta Ádámnak, hogy adjon nevet az állatoknak, a madaraknak és saját leszármazottjainak (Ter 2,19-21; 4,1). A Bibliának ezt a mély meglátását számos egyéb nép is osztja: felismerik a névben az élet mélységes misztériumát és létértelmét.

Amikor Isten valakit nevén szólít, ezzel kinyilvánítja neki az illető hivatását: meghívja a szentségre és kiteljesedésre, mely által az ember egyediségével ajándékká lesz mások számára. Amikor pedig Isten ki akarja tágítani az illető életének perspektíváját, akkor új nevet ad neki, ahogy Jézus a Péter nevet adta Simonnak. Ebből származik az az egyházi szokás, hogy sok szerzetesrendnél új nevet adnak a belépőknek, és ezzel jelzik új önazonosságát és küldetését. Minthogy az Isten hívása egyedi és személyes, bátran ki kell szabadítanunk magunkat a szokásos mintákhoz való alkalmazkodás kényszeréből. Így lehetünk igazán hiteles és helyettesíthetetlen ajándék Isten, az Egyház és mindenki számára.

Kedves fiatalok! Az, hogy Isten neveteken szólít benneteket, mutatja, hogy Isten szemében nagy a ti méltóságotok, és Isten szeret titeket. Nagy értékűek és méltóak vagytok arra, hogy tiszteljenek, szeressenek titeket. Fogadjátok örömmel ezt a párbeszédet, melyet Isten kezdeményez veletek.

Abból a meggyőződésből, hogy velünk van Isten kegyelme, születik a bátorság, hogy tegyük azt, amit Isten kért és most kér tőlünk, életünk minden terén. Felbátorít arra, hogy magunkévá tegyük azt a hivatást, amelyet Isten mutat meg nekünk, és éljük teljes egészében hitünket, anélkül, hogy rejtegetnénk vagy mérsékelnénk.

Amikor megnyílunk Isten kegyelme számára, a lehetetlen is valósággá lesz. „Ha Isten velünk, ki ellenünk?” (Róm 8,31) Isten kegyelme megérinti életünk mostani pillanatát. Elfogad titeket olyanoknak, amilyenek vagytok, minden félelmetekkel és korlátjaitokkal. Ugyanakkor kinyilvánítja nagyszerű terveit. Nektek, fiataloknak tudnotok kell, hogy valaki igazán bízik bennetek. Higgyétek el, hogy a pápa bízik bennetek, s az Egyház bízik bennetek! Tehát bízzatok ti is az Egyházban!

A fiatal Szűz Máriára Isten nagyon fontos feladatot bízott, mert Mária fiatal volt. Nektek, fiataloknak van energiátok, hiszen életetek olyan szakaszát élitek, amely erőtől duzzad. Használjátok fel ezt az energiát arra, hogy jobbá tegyétek a világot. Kezdjétek közvetlen környezettekkel. Azt kívánom, hogy fontos, felelősségteljes feladatokat bízzanak rátok az Egyházban. Bátran nyissanak teret számotokra, és legyetek felkészülve e feladatok teljesítésére.

Kérlek, kövessétek Mária szemlélődő szeretetét, ezt a gondoskodó, lendületes és konkrét szeretetet. Ez a szeretet bátor, és teljes odaadásra törekszik. Az ilyen máriás szeretettől áthatva az Egyház állandóan előre halad, túllép saját határain, hogy kiárassza a kegyelmet. Ha igazán hagyjuk, hogy Mária példája megihlessen bennünket, akkor hitelesen fogjuk szeretni, mindennél, saját magunknál is jobban Istent és azokat, akik osztoznak mindennapi életünkben. Ilyenkor azokat is szeretni fogjuk, akik magukban véve alig szerethetők. Az ilyen szeretet lesz szolgálattá és odaadássá, mégpedig főképpen a leggyengébbek és legszegényebbek iránt. Ez a szeretet átalakít és örömmel tölt el minket.

Befejezésül szeretném idézni Szent Bernát szép szavait az Angyali Üdvözletről szóló beszédéből: „Szent Szűz! Hallottad, hogy méhedben fogansz és fiút fogsz szülni; hallottad, hogy nem férfiútól, hanem a Szentlélek csodája által. Várja az angyal a választ. Mi is várjuk tőled, Úrnőnk, az irgalom szavát. A te rövidke válaszodban ott van összesűrítve újjáéledésünk reménye. Eléd borulva válaszodra vár az egész világ. Felelj gyorsan, Szent Szűz!”

Kedves fiatalok! Az Úr, az Egyház és az egész világ vár válaszotokra, arra a személyes meghívásra, melyből mindegyiktek ebben az életben részesedik. Az Ifjúsági Világnap közeledtével felhívlak benneteket, hogy készüljetek azoknak örömével és lelkesedésével erre a találkozóra, akik részt kívánnak venni ebben a nagy vállalkozásban. Az Ifjúsági Világnap lelkes fiatalok számára jött létre, s nem azoknak, akik csak a kényelmüket keresik, és minden nehézségtől megrettennek. Elfogadjátok ezt a felhívást?

(Nemeshegyi Péter SJ fordítása)

Frissítve: 2019. szeptember 17.