A pápák története: a Jezsuita Kiadó új kötete

A neves amerikai egyháztörténész kötete a nyugati világ leghosszabb ideje fennálló intézményéről szól, amelynek jelentősége ma szinte nagyobb, mint valaha. A pápák a nyugati világ elmúlt kétezer évének gyakorlatilag valamennyi nagy drámájában szerepet, sőt gyakran főszerepet játszottak. Napjainkban a pápák a címlapokon jelennek meg, II. János Pálról pedig időnként úgy beszélnek, mint az évszázad emberéről. A pápaságot, amelynek gyökerei egészen Szent Péterig, Jézus apostolainak vezetőjéig nyúlnak vissza, ma Ferenc pápa testesíti meg. Ő a 266. azok sorában, akikkel kapcsolatban ma általánosan elismerik, hogy jogosan mondták magukat Péter utódjának. Néhányan közülük szentek voltak, mások bűnösök. Még a szent pápáknak is létezett sötét oldaluk. Sokan voltak olyanok is, akik pápának tartották magukat, de akiket kortársaik vagy az utókor nem fogadott el, „ellenpápáknak” tekintették őket.

Ez a könyv nem azért beszéli el a történetüket, hogy megvédje vagy elítélje a pápákat és cselekedeteiket, hanem azért, hogy világossá tegye, miként alakult ki a pápaság intézménye. A pápák története nem a katolicizmus története, hiszen az utóbbi sokkal kiterjedtebb. A pápaságot egyetlen hitvallás sem említette, és a katekizmusban sem jelent meg egészen a XVI. századig. A katolikusok akkor kezdtek foglalkozni vele, amikor a protestánsok elutasították, és mindkét álláspont a kor új találmánya, a nyomtatás segítségével terjedt el viszonylag széles körben. Nem sokkal később katolikusnak lenni már egyet jelentett azzal, hogy valaki „pápistaként” határozta meg magát, és különösen az elmúlt száz évben a pápaság intézménye nagyobb szerepet kapott a katolikusok önmeghatározásában, mint valaha.

John O’Malley SJ (1927) eredetileg egy 36 részes internetes előadássorozatban dolgozta fel a témát. A pápák története könyv formában 2010-ben jelent meg először, a szerző a kötetet a magyar kiadás számára két új fejezettel egészítette ki. A szerző  a Georgetown University teológiai tanszékének nyugalmazott professzora, a washingtoni jezsuita közösség tagja. Fő kutatási területe az egyház- és kultúrtörténet a modern Európában.

A könyv megrendelhető a Jezsuita Kiadó webshopjában.

Frissítve: 2020. október 16.