A Szent Ignác megtérésnek 500. évfordulóját ünneplő emlékesztendő elé

Megtérésének 500. évfordulóján a Jézus Társasága világszerte Szent Ignác-esztendőt hirdetett. Az idén május 20-án kezdődő ünnepi eseménysorozat 2022. július 31-én ér véget, és magában foglalja a rendalapító szentté avatásának 400. évfordulóját is. Vízi Elemér SJ provinciális írása a jubileum elé.

Iñigo López de Loyola a spanyol király szolgálatában harcolt, amikor 1521 pünkösd vasárnapján Pamplona várának védelmében megsebesült. Egy ágyúgolyó okozta sérülés vetett véget a becsvágyó nemesember érvényesülésének. Hosszú ideig kellett feküdnie Loyolában a családi kastélyukban, ahol őt érdeklő olvasmányok híján a karthauzi Szász Ludolf Jézus élete című könyvét és a Szentek életét kezdte forgatni, majd egyre inkább a hatásuk alá került.

Az út még hosszú volt, amíg a magát később Ignácnak nevező fiatalember felismerte, hogy Isten mit akar tőle. Először a szent remeték nagy vezekléseit és hosszú imádságait próbálta utánozni a katalán zarándokhely, Montserrat melletti kisvárosban, Manresában, majdnem egy egész esztendőn át. Ez az időszak először a küzdelemé volt, a már-már kétségekig fokozódó lelki gyötrődésé, később pedig a misztikus átalakulásé. Ignác az üdvösségéért aggódó remeteként érkezett Manresába, de új emberként, új küldetéssel távozott. Hivatását most már abban látta, hogy az embereket – vagy ahogy ő szokta mondani: a lelkeket – segítse. Amit saját lelki tapasztalataiból megoszthatónak vélt, elkezdte feljegyezni – így született meg alapműve, a Lelkigyakorlatos könyv magja.

A jubileumi év magában foglalja Ignác és rendtársa, Xavéri Ferenc szenté avatásának 400. évfordulóját, mely egyszerre történt Avilai Teréz és Néri Fülöp, valamint a XII. században élt parasztember, Földműves Izidor oltárra emelésével 1622. március 12-én. A magyar rendtartomány az esztendő mottójául a következő, Szent Ignác lelkiségében gyökerező mondatot választotta:

„Megtalálni Istent mindenben”

Ez a meghívás spirituális dimenziót nyit életünk minden területének, és ösztönzi kapcsolatunkat Istennel. Emlékeztet arra, hogy teljesen Istenben vagyunk – ahogy Szent Pál mondja, „benne élünk, mozgunk és vagyunk”. (ApCsel 17,28). Kapcsolatban áll életünk valamennyi területével és mindazzal, ami körülvesz minket. Így minél inkább megtaláljuk őt életünk eseményeiben és azok mögött, annál inkább eljutunk a megtérésre, mert valami átalakul látásunkban, gondolkodásunkban, és tágul szabadságunk a jóra. Az emlékév eseményeiről, kezdeményezéseiről a továbbiakban folyamatos híradással leszünk.


A JUBILEUMI ÉV KIEMELT IDŐPONTJAI

 • 2021. május 20. A Szent Ignác-év megnyitása
 • 2021. július 31. Szent Ignác ünnepe
 • Augusztus 7-15. Magis Europe – nemzetközi jezsuita szellemiségű ifjúsági találkozó Magyarországon
 • Szeptember 4. Tolvaly Ferenc Szent Ignác útján című filmjének bemutatója
 • 2021. szeptember 7. Rendtartományunk ünnepe, a kassai vértanúk emléknapja
 • 2021. szeptember 25. Jezsuita futás Szent Ignáccal
 • 2021. szeptember 17-november 9. Szent Ignác-kiállítás a Párbeszéd Házában
 • 2021. november 6. Konferencia a megtérésről a Jézus Társasága összes szentjeinek emléknapján
 • November 17-20. Faludi Filmszemle és Fotópályázat a megtérés jegyében
 • 2022. március 12. Ignác és Xavéri Ferenc szentté avatásának 400. évfordulója
 • 2022. július 31. A jubileumi év zárása
Frissítve: 2022. február 23.