Adománygyűjtés a jezsuita lelkiségi szolgálatokra

Fotó: Kretzer András

A jezsuiták egyik legfontosabb célja, hogy a Szent Ignác-i lelkigyakorlatos kultúra meghonosodjon hazánkban, és termékenyítő hatása érvényesüljön intézményeinkben, lelkigyakorlatos házainkban, közösségeinkben. Tapasztaljuk, hogy rengeteg olyan ember él közöttünk, akik keresik a helyüket a világban: egész életek, hivatások is tévútra futhatnak a reménytelen útkeresés közben. A személyesen kísért lelkigyakorlat, lelkigondozói beszélgetés vagy közösségi program azonban gyakran életmentő lehet. 

Milyen lelkiségi szolgálatokat nyújtanak intézményeink?

1. Lelkigyakorlatos házak támogatása

A dobogókői Manrézában és a püspökszentlászlói Életrendezés Házában diákok, egyetemi hallgatók, rászorulók és mindazok, akiknek nehézséget okoz kifizetni a teljes napidíjat, kedvezményes áron vehetnek részt lelkigyakorlaton, és indokolt esetben további segítséget is kérhetnek. A különbözetet a házak támogatóink, barátaink jóvoltából fedezik.

2. Lelkivezető és lelkigyakorlat-kísérő képzés elősegítése

Az Ignáci Lelkiségi Központ lehetőséget kínál a Szent Ignác-i lelkiség terjesztésére, lelkivezetők és kísérők képzésére, valamint lelkigyakorlatos (tovább)képzést és szupervíziót nyújt jezsuitáknak, lelkivezetőknek, lelkigyakorlatos kísérők csoportjának és az ignáci közösségeknek. 

3. Ifjúsági szolgálat támogatása 

Az Inigo-csoport szerzetesekből és civil munkatársakból áll, akik fiatal felnőtt önkéntesekkel együtt szolgálnak. Lelkigyakorlatokat, lelkinapokat, imaalkalmakat, missziókat szerveznek, támogatják a fiatalokat belső növekedésük útján. A Szentjánosbogár közösség lelki vezetése és a Magis programok szervezése is hozzájuk tartozik.  

4. Lelkigondozó szolgálat erősítése 

Az Oázis Lelkigondozó és Mentálhigiénés Szolgálat mindazoknak segít, akik határhelyzetben/krízisben vannak. Tb-alapú ellátásba vagy pszichoterápiás folyamatba csak akkor jutnak az emberek, ha már kórházi kezelésre szorulnak, vagy ha képesek megfizetni a lelki egészséget támogató, helyreállító segítséget. Tevékenységük ma különösen is hiánypótló.

Talán épp az Ön hozzájárulása szükséges ahhoz, hogy akinek a részvételi díj vagy egyéb költségek fizetése gondot okoz, mégis hozzájuthasson a lelki segítséghez. Adományát utalással a rendtartomány adományszámlájára várjuk. 

Kedvezményezett: JTMR Adományszámla

Számlaszám: HU23 10702019-19014056-55200004 (CIB Bank Zrt.) 

A közlemény rovatba kérjük írja be „Szent Ignáci-i lelkiség 2020-21”. Bátorítjuk, hogy ossza meg velünk e-mail címét is. Szeretnénk adományozóinknak köszönetet mondani az adományokért, valamint a támogatásoknak köszönhetően megvalósuló eredményekről is tájékoztatást adni. Hálásan köszönjük nagylelkűségét!

P. Vízi Elemér SJ P. András Attila SJ Jacsó Annamária
tartományfőnök rendi forrásfejlesztési vezető forrásfejlesztő

 

Fotó: Kretzer András

Frissítve: 2020. december 03.