Állami kitüntetés jezsuitáknak Szent Ignác lelkisége és szellemisége képviseletéért

„Én azt gondolom, hogy azon túlmenően, hogy aki kapja, és az állam, aki adja, ezen túlmenően van a kitüntetésnek az igazi jelentősége. Az egész közösség számára megtartó erőt jelent, mégpedig azért, mert egy nemzet közössége számára akkor van megmaradás, akkor van jövő, hogyha a tagjaiban benne él az a tudat, hogy érdemes és büszkeség ehhez a nemzethez tartozni.” (Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes)

Közelgő nemzeti ünnepünk alkalmából számos egyházi személy részesült állami kitüntetésben március 11-én, köztük két jezsuita. Vízi Elemér SJ, a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartományának tartományfőnöke a lelkivezető- és lelkigyakorlatkísérő-képzés magyarországi meghonosítása, valamint a magyar jezsuiták közösségének építését és a Szent Ignác-i szellemiségű intézmények fejlesztését szolgáló munkája elismeréseként a Magyar Érdemrend lovagkeresztjét kapta. Az – Orbán Viktor miniszterelnök előterjesztésére Áder János köztársasági elnök által adományozott – elismerést Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes adta át a Kármelita kolostorban.

Semjén Zsolt lés Vízi Elemér SJ (Fotó: Magyar Kurír)

A március 15-i nemzeti ünnep alkalmából ugyancsak a Magyar Érdemrend lovagkeresztjét kapta az Egyesült Államokban élő Őrsy László SJ – neki az elismerést március 10-án adták át Washingtonban. A 101 esztendős jezsuita teológiai, jogi és kánonjogi munkásságával évtizedeken keresztül öregbítette világszerte a Jézus Társasága, valamint szülőhazája hírnevét.

Szerencsés egybeesés, hogy a jezsuita lelkiség és szellemiség képviseletének elismerése éppen a rendalapító 400 évvel ezelőtti szentté avatásra emlékező március 12-i ünnep előestéjén történt. Ilyenformán a kitüntetés – a konkrét személyeken keresztül – mindazon gyümölcsöknek adózik elismeréssel, amelyek Loyolai Ignác életéből és művéből, az általa létrehozott Jézus Társasága egykori és jelenlegi tagjainak tevékenységéből fakadnak.

Frissítve: 2022. március 12.